Všem děkujeme za dárky a finanční příspěvky pro naše pejsky.

 

Dárečky od občanů  finanční dar Ostravarna