Logo Operační program životní prostředí - Evropská unie

NÁZEV PROJEKTU: Energetické úspory budovy technických služeb

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.02/3.2.00/13.20991

OPERAČNÍ PROGRAM: OP Životní prostředí

VÝŠE DOTACE: 3 587 433,- Kč

DOBA REALIZACE: 7/2014 – 11/2015

PŘEDMĚT A CÍLE PROJEKTU:

Předmětem projektu je komplexní zateplení budovy Technických služeb Karviná. Předmětná budova se skládá z několika pavilonů, které byly dostavovány postupně. V rámci projektu je navrženo snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště, zateplením střechy a výměnou obvodových výplní (okna, dveře).

Cílem projektu je celkové snížení energetické náročnosti budovy. Po realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby paliv o 1010 GJ/rok (50 %), zároveň se sníží produkce CO2 o více než 56 tun ročně. V souvislosti s navrženým opatřením dojde také ke snížení provozních nákladů objektu.