Logo Operační program životní prostředí - Evropská unie

NÁZEV PROJEKTU: Vybavení systémů pro separaci a svoz kovů a bioodpadu

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.02/4.1.00/15.28317

OPERAČNÍ PROGRAM: OP Životní prostředí

VÝŠE DOTACE: 779 100,- Kč

DOBA REALIZACE: 8/2015 – 12/2015

PŘEDMĚT A CÍLE PROJEKTU:

Předmětem projektu je navýšení absorpční kapacity sběru a separace odpadu (kovového odpadu a bioodpadu) na území města Karviná prostřednictvím pořízení a rozmístění sběrných kontejnerů jako nádob na kov, kontejnerů na bioodpad a bio kompostérů.

Cílem projektu je doplnit občanskou vybavenost o kontejnery na separaci kovu, bioodpadu a kompostéry. Dále je smyslem projektu snížení svozu biologického odpadu zavedením kompostérů do jednotlivých domácností, což sníží produkci bioodpadu min. o 300 tun/rok. Dále bude navýšena kapacita separačních veřejných zařízení (sběrných kontejnerů) na území města Karviná.