Záleží i Vám na našem životním prostředí? Třiďte s námi:)
Ve městě Karviná máme rozmístěny nádoby na tříděný odpad a to:

Žluté kontejnery (žluté pytle)

patří sem: PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kartáčky na zuby, tuby od zubních past, plastové kelímky od jogurtů, vaničky od tvarohu, pokrmových tuků, plastové obaly a víčka od kakaa, kávy, obaly od CD, DVD

nepatří sem: znečištěné odpady, zbytky potravin, apod.

Označení obalů z plastů:

Grafické symboly pro označení obalů z plastů

Žluté kontejnery na plast

Modré kontejnery (modré pytle)

patří sem: noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity, knihy, krabice, lepenka, obálky, kancelářský papír, skartované dokumenty, papírové obaly od mouky, cukru, soli, krabičky od čajů, apod., papírové obaly od vajec, nápojové kartóny od džusů, mléka apod.

nepatří sem: uhlový, voskovaný papír, silně znečištěný papír, pytle od cementu, použité dětské pleny, kapesníky, apod.

Označení obalů z papíru:

Grafické symboly pro označení obalů z papíru

Modré kontejnery na papír

Zelené zvony (zelené pytle)

patří sem: nevratné lahve od nápojů bez kvových víček, sklenice od kečupů, zavařenin, instantní kávy, apod. flakony od voňavek, sklenice, skleněné nádoby, tabulové sklo, apod.

nepatří sem: keramika, porcelán, zrcadla, drátoskla, varné sklo, žárovky, zářivky, výbojky

Označení obalů ze skla:

Grafické symboly pro označení obalů ze skla

Zelené kontejnery na sklo

Šedé zvony

patří sem: veškeré plechovky beze zbytků jídel, hliníkové kelímky od svíček, hliníkové folie od jogurtů, hliníkový alobal, hřebíky a jiné kovové předměty či železný šrot menších rozměrů

nepatří sem: znečištěné odpady, zbytky potravin, apod.

Označení obalů z kovů:

Modré kontejnery na papír

Bílé kontejnery

patří sem: textil oblečení, obuv, hračky

nepatří sem: znečištěné tkaniny, jiný odpad

Bílé kontejnery na textil

Červené kontejnery

patří sem: drobné elektro, baterie

nepatří sem: zářivky, monitory, TV

Modré kontejnery na papír

Hnědé kontejnery

patří sem: kávové sedliny, slupky z ovoce a zeleniny, ořechy a skořápky z vajec, pokojové rostliny, pytlíky čaje, tráva, listí, ořezané nebo naštěpkované větve

nepatří sem: zemina, hnůj, fékálie, plovoucí podlahy, dřevěné desky, stavební odpad, živočišné zbytky (maso, kosti nebo jiný komunální odpad), nerozložitelné igelitové sáčky a tašky, velké větve a vysoké traviny

MÁ TO SMYSL! V KARVINÉ TŘÍDÍME ODPAD…

Třídíte v domácnostech i bioodpad? Ten nevzniká pouze u občanů žijících v rodinných domech, ale také v sídlištních zástavbách. Ve videu Technických služeb Karviná za podpory Odboru komunálních služeb karvinského magistrátu uvidíte, jak na to. Dnes je třídění bioodpadu už pevnou součástí běžného třídění. Děkujeme vám, že třídíte.

Video: Technické služby Karviná

popelnice na bioodpad