Pro sběr objemného a stavebního odpadu používáme velkoobjemové kontejnery (objem 8 m3), které přepravujeme dvouramennými nakladači.

Podmínky přistavení velkoobjemových kontejnerů

Povinnosti původce odpadu

  • dostavit se k sepsání objednávky minimálně 24 hodin před plánovaným přistavením nebo vyplnit objednávkový formulář níže
  • složit zálohu 7 000,- Kč
  • zabezpečit, aby v přepravovaných kontejnerech byly pouze odpady klasifikace „O“ dle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb.
  • původce odpadu zajistí, aby náklad byl v kontejneru řádně uložen, a aby celková hmotnost nepřesáhla 8 tun (max. nosnost kontejneru)
  • původce zajistí dostatečný prostor pro manipulaci vozidla a aby plocha pro složení kontejneru byla zpevněna. V opačném případě není možné kontejner přistavit.
Vozidlo s velkoobjemovým kontejnerem

Ceník

Doprava na území Karviné: 1. 785 – Kč / 1,5 hod. (přistavení a odvoz)
Nájemné: 55,- Kč / 1 den

Druh odpadu Skládkovné – cena v Kč za 1 tunu
zemina, stavební suť
(čistá – cihly, tvárnice, omítky, beton, keramické dlaždice,
keramické nebo betonové střešní tašky, škvára)
360,-
stavební odpad
(mix stavebního odpadu, dřeva, izolace apod.)
1. 993,-
objemný odpad
(koberce, nábytek, sanitární keramika, gauče, PVC, matrace, apod.)
NEPATŘÍ ZDE PNEUMATIKY, ELEKTRO ANI NEBEZPEČNÝ ODPAD!!!
1. 843,-
bioodpad
(tráva, listí, zbytky zeleniny a ovoce, květiny, apod.)
444,-
biodpad – větve ke štěpkování
(větve, menší stromky, keře, apod.)
668,-

K cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů.

Objednávka velkoobjemového kontejneru

Fakturační údaje


Osobně na pokladněZálohová faktura (převodem na účet)


Zaslat poštouVyzvednu osobně

Přistavení kontejneru

Likvidace odpadu


Beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Jsem informován o právech, které mi vyplývají v souvislosti s ochranou dat. Souhlasím s jejich zpracováním pro potřeby jednotlivých služeb.

Více informací v odkazu: Zpracování osobních údajů

Přistavení a odvozy pouze v pracovních dnych v rozmezí 6:00 - 13:30 (sobota, neděle a svátky nejezdíme). Objednávku nelze realizovat v den objednání.
Poznámka: Objednávka bude realizovaná až po zaplacení zálohy nebo zaslání potvrzení o provedené platbě.