Pro svoz bioodpadu platí tento harmonogram.

Celé větve můžete odevzdat ve sběrném dvoru v Darkově (vedle psího útulku) a to od 01. 03. 2024 – 30. 11. 2024 v pracovních dnech v době od 7.00 hod. – 14.00 hod nebo ve sběrném dvoře na ul. Bohumínská 1878, Karviné Novém Městě. Při větší produkci (mimo svoz z bionádob) lze zde také uložit veškerý biodpad (tráva, listí, štěpky, větve, keře, apod.). Provozní doba viz. níže.

Provozní doba ul. Bohumínská 1878, Karviná Nové Město
Od 1. dubna do 31. října
Pondělí – pátek 8:30 – 17:00 hod.
sobota 6:00 – 14:30 hod
neděle ZAVŘENO

Od 1. listopadu do 31. března
Pondělí – pátek 7:30 – 16:00 hod.
sobota 6:00 – 14:30 hod.
neděle ZAVŘENO

Bioodpady (domácnosti)

Již od roku 2006 probíhá od jara do podzimu svoz bioodpadu od rodinných domů.

Jedná se o službu sběru a svozu odpadu ze zahrad od rodinných domů, údržby zeleně a z domácností (listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpky, spadané ovoce, zbytky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.).

Zařazení dle katalogu odpadů (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění)
20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad

Nádoby na bioodpad jsou každoročně poskytovány od března do listopadu.

Máte již svoji biopopelnici?

Technické služby Karviná, a.s. začaly v průběhu června 2011 rozdávat bionádoby. Nádoby slouží k ukládání bioodpadu. Co vše do ní patří se můžete dočíst ze samolepky, se kterou jsou dodávány. Tato samolepka je vyobrazena ve fotogalerii provozovny Odpady v části „Biologicky rozložitelný odpad“ (zde).

Bionádoba má hned několik výhod:

  • je s ní mnohem lepší manipulace, než s dosud používanými pytli
  • vydrží Vám na delší dobu než pytle
  • bioodpad je v ní provzdušňován, tím nezapáchá a snižuje se jeho objem.

Pro velký zájem a spokojenost občanů, pro všechny, kteří mají zájem, rozdáváme max. 2 nádoby na bioodpad.

Nádoby jsou poskytovány bezplatně. Pokud ji ještě nemáte, nebo chcete další nádobu, neváhejte a objednejte si ji v části „Objednávka bionádoby“, nebo si ji osobně vyzvedněte v areálu naší společnosti na ul. Bohumínské (platí pro období od března do listopadu, v zimě svoz ani výdej nádob neprobíhá).

MÁ TO SMYSL! V KARVINÉ TŘÍDÍME ODPAD…

Třídíte v domácnostech i bioodpad? Ten nevzniká pouze u občanů žijících v rodinných domech, ale také v sídlištních zástavbách. Ve videu Technických služeb Karviná za podpory Odboru komunálních služeb karvinského magistrátu uvidíte, jak na to. Dnes je třídění bioodpadu už pevnou součástí běžného třídění. Děkujeme vám, že třídíte.

Video: Technické služby Karviná

Objednávka bionádoby

Od roku 2020 nevyvážíme bioodpad v pytlích. Svoz probíhá pouze prostřednictvím hnědých nádob. Bionádoby mohou objednat pouze ti občané, kteří nemají žádnou nádobu.

 

Beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Jsem informován o právech, které mi vyplývají v souvislosti s ochranou dat. Souhlasím s jejich zpracováním pro potřeby jednotlivých služeb.

Více informací v odkazu: Zpracování osobních údajů

Formulář je určen pro objednání bionádoby v období od března do listopadu.