Vedoucí provozovny
Emil Dostál

telefon: 596 302 131
mobil: 606 743 342

E-mail: udrzba@tsk.cz

Bohumínská 1878
735 06 Karviná – Nové Město

Provozní doba

PONDĚLÍ – PÁTEK
6:00 – 11:30
12:00 – 14:30

Činnosti

 • správa komunikací a údržba městského mobiliáře; jedná se především o činnosti výstavby, rekonstrukce a oprav komunikací, oprav a úprav kanalizačních vpustí, dešťové kanalizace, překopů, příkopových žlabů, obrubníků, oprav lávek, mostků a propustků, zajištění dopravního značení

 • řezání živičných povrchů

 • údržba cyklostezek a cyklotras

 • údržba kontejnerových stání

 • údržba tržních míst a údržba dětských atrakcí a sportovních hřišť (vybavení)

 • instalace a údržba dopravního značení

 • čištění vodních toků

 • údržba fontán a pitníků

 • údržba památníků a uměleckých děl

 • sečení travnatých ploch

 • sběr trávy, sběr listí

 • kácení a ořezy stromů a keřů, tvarování živých plotů

 • výsadba a ošetřování stromů a keřů

 • sadové a terénní úpravy

 • výsadba rostlinného materiálu

 • údržba mobilní zeleně

 • údržba ostatního městského mobiliáře (např. lavičky)

 • provoz Zookoutku

 • provoz Psího parku

 • správa parků a údržba Dětského koutku