Zajišťujeme svoz směsného komunálního odpadu ze sběrových nádob kovových či plastových o objemu od 120 do 1 100 litrů.

Tento svoz zajišťujeme pro statutární město Karviná a dále pro organizace a podnikatelské subjekty.

Občané – systém nakládání s odpady se řídí obecně závaznou vyhláškou (znění k dispozici na www.karvina.cz). Pro přihlášení do systému, žádosti o změny, platby poplatků, výměny a dodání nádob, připomínky a podněty- kontaktujte, prosím, Magistrát města Karviné (odbor ekonomický nebo odbor majetkový).

Pro podnikatelské subjekty – zajišťujeme svoz a likvidaci odpadů z nádob 120 l a 1100 l v četnostech dle potřeb zákazníka. Podrobnější podmínky jsou určeny smlouvou.

Při sjednání smlouvy je nutno předložit tyto Vaše dokumenty:

  • živostenský list
  • plátci DPH osvědčení o registraci
  • údaje o bankovním spojení
  • poskytnout informace o kontaktních osobách včetně telefonického a emailového spojení a údaje o bankovním spojení
  • vyplnit přiložený podklad pro smlouvu- podklad ke smlouvě
    Tyto dokumenty odešlete emailem na odpady@tsk.cz, připravíme Vám smlouvu.

Odvoz odpadu

Zůstala vaše odpadová nádoba nevyvezena? Možná to bylo právě z tohoto důvodu:

v nádobě je odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (stavební suť, beton, cihly, zemina, uhynulá zvířata, odpad viditelně pocházející ze zdravotnictví, odpad z údržby zeleně)
zaparkované vozidlo bránilo přístupu k nádobě
v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit mechanismus svozového vozidla
v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit zdraví obsluhy
ve svozové nádobě je horký popel

Obsluha svozových vozidel provádí při vyprazdňování vizuální kontrolu vrchních vrstev odpadu po otevření odpadové nádoby.

Pro svoz používáme tato vozidla: