Mezi nebezpečné odpady patří např. zbytky barev a ředidel, chemikálie, zářivky, pesticidy, upotřebené oleje, vybité monočlánky, akumulátory, lednice. Tyto odpady lze dovézt buď do sběrného dvoru, nebo je lze odevzdat v dohodnutých termínech na určených stanovištích mobilní sběrny.

Služby, které zajišťujeme:

Odvoz nebezpečného odpadu vznikajícího při podnikatelské činnosti zajišťujeme na základě objednávky klienta nebo jej lze za úplatu odevzdat ve skladu nebezpečného odpadu v areálu naší společnosti na ul. Bohumínské.

Ceník nebezpečného odpadu pro r. 2023 naleznete v odkazu níže.

Ceník nebezpečného odpadu pro r. 2023 ke stažení
Grafický symbol - nebezpečné odpady