• ODPADY

  • svoz, likvidace domovního a komunálního odpadu
  • provozování sběrného dvoru
  • sběr nebezpečných odpadů
  • svoz biologicky rozložitelných odpadů
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  596 302 146
  724 373 255
  odpady@tsk.cz
 • DOPRAVA

  • čištění komunikací a chodníků, uličních kanálových vpustí
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  • převoz materiálů
  • údržba vybraných vodních toků
  • zimní údržba
  596 302 130
  602 585 560
  doprava@tsk.cz
 • údržba

  • čištění vodních toků
  • údržba místních komunikací
  • údržba sportovních hřišť včetně vybavení
  • sečení travnatých ploch a sběr listí
  • kácení a ořezy stromů a keřů

  596 302 131
  606 743 342
  udrzba@tsk.cz
 • VPP

  • úklid veřejného prostranství ve městě
  • úklid okrajových částí města, úklid parků
  • zametání autobus. zastávek
  • ruční zametání historického centra města
  • úklid černých skládek

  596 302 120
  602 772 954
  upka@tsk.cz

 

TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a. s.

 

 

  

Naše společnost realizuje zejména práce pro město Karviná, ale i pro ostatní zákazníky.

 

Poskytujeme služby v oblasti odpadového hospodářství, zajišťujeme údržbu komunikací, veřejné zeleně, osvětlení a další služby.

 

Bližší informace najdete na stránkách jednotlivých provozoven.

 

 POZOR!


VÁŽENÍ OBČANÉ,


V AKTUALITÁCH NALEZNETE, INFORMACE O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍ DOBY V AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB KARVINÁ, A.S. A UZAVŘENÍ PSÍHO ÚTULKU  A SBĚRNÉHO DVORU PRO VEŘEJNOST:

https://www.tsk.cz/utulek/utulek-aktuality.html 

https://www.tsk.cz/aktuality.html

 


UPOZORNĚNÍ NA SILNÝ VÍTR


 

Vzhledem k hrozbě silného větru, žádáme občany města o zvýšenou pozornost při pohybu kolem vzrostlých dřevin ve městě, a to včetně parkování vozidel. Zároveň žádáme, aby se nevstupovalo do parků a lesoparků na území města do odvolání. V případě hrozícího nebezpečí (visící nalomené větve, zaklesnuté dřeviny, uvolněný kořenový systém) žádáme o neprodlené nahlášení místa na Technické služby Karviná, a.s. (596 302 161), popřípadě na zaměstnance Odboru komunálních služeb (596 387 320. 596 387 346). Spadlé stromy přes komunikace můžete rovněž hlásit na HZS Karviná.

 

https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-stavebni-a-zivotniho-prostredi/vystraha-ceskeho-hydrometeorologickeho-ustavu


https://www.facebook.com/karvina.oficialni.stranka.mesta/photos/a.196251130420150/2989818817730020/?type=3&theater


zdroj:https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-stavebni-a-zivotniho-prostredi/vystraha-ceskeho-hydrometeorologickeho-ustavu https://www.facebook.com/karvina.oficialni.stranka.mesta/photos/a.196251130420150/2989818817730020/?type=3&theater
Zdroj: foto z archívu Bc. Tomáš Trampler


POZOR !

INFORMACE OHLEDNĚ VÝDEJE KOMPOSTÉRŮ NALEZNETE V AKTUALITÁCH.

 


Informujeme Vás o omezení stavebního odpadu

 

V roce 2020 nadále NEBUDEME z kapacitních důvodů, přijímat do sběrného dvora stavební odpad (suť).  

 Možné alternativy uložení tohoto odpadu:


Placené služby:

Depos Horní Suchá, Solecká1/1321, 735 35, Horní Suchá

Ovex plus, s. r. o., Kašpárkovice, areál býv. Dolu Dukla

GPS Souřadnice 49.8207317N, 18.4411575E

 

Děkujeme Vám za pochopení!

 


 http://www.naplntemisky.cz/cs 
http://www.clickandfeed.cz/

   

POZOR!!!Nový kontakt pro oblast veřejného osvětlení

Zahrnuje správu veřejného osvětlení, hlášení poruch a kolizí veřejného osvětlení. Nyní můžete taktéž hlásit 

na telefonním čísle: 602 772 989
Stávající kontakty zůstávají platné.