• ODPADY

  • svoz, likvidace domovního a komunálního odpadu
  • provozování sběrného dvoru
  • sběr nebezpečných odpadů
  • svoz biologicky rozložitelných odpadů
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  596 302 146
  724 373 255
  odpady@tsk.cz
 • DOPRAVA

  • čištění komunikací a chodníků, uličních kanálových vpustí
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  • převoz materiálů
  • údržba vybraných vodních toků
  • zimní údržba
  596 302 130
  602 585 560
  doprava@tsk.cz
 • údržba

  • čištění vodních toků
  • údržba místních komunikací
  • údržba sportovních hřišť včetně vybavení
  • sečení travnatých ploch a sběr listí
  • kácení a ořezy stromů a keřů

  596 302 131
  606 743 342
  udrzba@tsk.cz
 • VPP

  • úklid veřejného prostranství ve městě
  • úklid okrajových částí města, úklid parků
  • zametání autobus. zastávek
  • ruční zametání historického centra města
  • úklid černých skládek

  596 302 120
  602 772 954
  upka@tsk.cz

 

TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a. s.

 

 

  

Naše společnost realizuje zejména práce pro město Karviná, ale i pro ostatní zákazníky.

 

Poskytujeme služby v oblasti odpadového hospodářství, zajišťujeme údržbu komunikací, veřejné zeleně, osvětlení a další služby.

 

Bližší informace najdete na stránkách jednotlivých provozoven.

 

 POZOR!

 

 

 

Sběrný dvůr

 

Žádáme Vás o dodržování bezpečné vzdálenosti při komunikaci s našimi zaměstnanci (doporučené 2 metry). Při komunikaci se zaměstnanci či ostrahou mějte zakrytá ústa i nos (můžete použít roušku, respirátor, šátek, šálu aj.) V areálu používejte rukavice.  

Vozidla budou do areálu vjíždět po jednom k vyložení nákladu. Žádáme Vás, abyste se u nás zdržovali po nezbytně nutnou dobu. Pouze pro vyložení svého nákladu a poté neprodleně opustili areál. Respektujeme přijatá krizová opatření. Velice Vás tímto také žádáme o jejich respektování. 

  

Tím, že budou vozidla vpuštěna jednotlivě, může docházet k delší časové prodlevě. Vozidla mohou zůstat stát před branou. V tomto případě vyčkejte prosím ve vozidle a dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních přijíždějících občanů. Při čekání parkujte tak, aby nebyl znemožněn vjezd vozidel zásobování a vozidel Technických služeb, které jsou nezbytnou součástí pro správný chod města.

  

Děkujeme Vám, že nám pomáháte chránit naše zaměstnance. 

 

Provozní hodiny zde: https://www.tsk.cz/odpady/sberny-dvur.html
VÁŽENÍ OBČANÉ,


V AKTUALITÁCH NALEZNETE, INFORMACE O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍ DOBY V AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB KARVINÁ, A.S. A UZAVŘENÍ PSÍHO ÚTULKU:

https://www.tsk.cz/utulek/utulek-aktuality.html 

https://www.tsk.cz/aktuality.html

 

 


Informujeme Vás o omezení stavebního odpadu

 

V roce 2020 nadále NEBUDEME z kapacitních důvodů, přijímat do sběrného dvora stavební odpad (suť).  

 Možné alternativy uložení tohoto odpadu:


Placené služby:

Depos Horní Suchá, Solecká1/1321, 735 35, Horní Suchá

Ovex plus, s. r. o., Kašpárkovice, areál býv. Dolu Dukla

GPS Souřadnice 49.8207317N, 18.4411575E

 

Děkujeme Vám za pochopení!

 


 http://www.naplntemisky.cz/cs 
http://www.clickandfeed.cz/

   

POZOR!!!Nový kontakt pro oblast veřejného osvětlení

Zahrnuje správu veřejného osvětlení, hlášení poruch a kolizí veřejného osvětlení. Nyní můžete taktéž hlásit 

na telefonním čísle: 602 772 989
Stávající kontakty zůstávají platné.