Dějiny Technických služeb Karviná a.s. mají dlouholetou tradici. Byly zřízeny v roce 1964 na základě zasedání Městského národního výboru jako rozpočtová organizace. Před tímto obdobím v roce 1957 řešil Městský národní výbor spoustu činností současně s rozsáhlou výstavbou panelových sídlišť. Prostřednictvím jednotlivých odborů městského hospodářství byly realizovány činnosti týkající se odpadů, místních komunikací, veřejného osvětlení apod.

Současně se založením nové organizace začala postupná výstavba areálu dnešního sídla ředitelství, která spočívala ve výstavbě kanceláří, šaten a sociálního zázemí, výstavbou lakovny, elektrodílny, soustružny, zámečnické dílny, skladů a provozních prostorů.

01. 05. 1970 došlo ke změně názvu organizace na Technické a zahradní služby města Karviné. Průběžně probíhala dostavba areálu a změny v činnostech dle požadavků Města.

V roce 1974 došlo k výstavbě Nadstavby nad kotelnou a uhelnou, kde byly zřízeny nové kancelářské prostory. V roce 1976 byla realizována Přístavba jídelny a kantýny.

Následně v roce 1977 – 1982 docházelo k postupnému rozvoji podniku s důrazem na zajištění nové infrastruktury. Realizovala se Nástavba nad střediskem komunikací a Nástavba nad garážemi KUKA. Veškeré tyto rekonstrukce přinesly další nové kancelářské prostory se sociálním zázemím. V roce 1982 byla realizována přístavba k stávající autodílně, která umožnila více vnitřních parkovacích míst pro naše vozidla a vhodnější prostory pro údržbu a opravy vozidel.

V roce 1986 byla postavena stavba pod názvem Dílna sdružených řemesel.

V roce 1988 dochází na základě usnesení ze zasedání Městského národního výboru ze dne 13. 12. 1988 ke změně formy hospodaření. Od 01. 01. 1989 je zřízena příspěvková organizace. Současně dochází ke změně názvu podniku na Technické služby města Karviné.

V roce 1990 vznikla poslední stavba pod názvem Veřejná myčka automobilů.

Po zpracování koncepce technických služeb schválilo Městské zastupitelstvo na svém zasedání 10. 10. 1995 založení akciové společnosti se stoprocentní účastí města Karviná.

Vznik vlastní společnosti s novým názvem Technické služby Karviná, a. s. je datován ke dni 13. 02. 1996, kdy nově založená akciová společnost byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.

Tato forma je platná i dnes a společnost podniká především v oblastech odpadů, údržby komunikací, zeleně, veřejného osvětlení, čištění města aj.

V průběhu let 1998 – 1999 dochází k zásadním změnám a k realizaci zakázek investičního charakteru. V rámci akciové společnosti byla realizována výstavba plynové kotelny, rekonstrukce šaten mužů i žen, úpravy dílenských a garážovacích prostorů, rekonstruována vrátnice včetně vstupů.

Od roku 2000 proběhla řada oprav, rekonstrukcí a investicí, které pozitivně ovlivňují pracovní prostředí.

Velmi významnou akcí byla v roce 2015 investice do administrativní budovy pod názvem Energetické úspory budovy Technických služeb, která se týkala zateplení obvodového pláště, střechy, výměny oken a dveří na administrativní budově.

V roce 2019 proběhla rozsáhlá rekonstrukce šatny mužů, která rozšířila prostory, vytvořila nové a moderní šatny včetně sociálního zařízení. Byly zakoupeny nové šatní skříňky a realizována vzduchotechnika včetně nových osvětlovacích těles, zdravotechniky aj.

Technické služby Karviná, a. s. patří dodnes mezi významné podnikatelské subjekty na území statutárního města Karviná a podílí se na organizaci a zabezpečení kulturních, sportovních a společenských akcí konaných ve městě.

Historie podniku