Vedoucí provozovny
Ing. Michal Bartečko

telefon: 596 302 146
mobil: 724 373 255

E-mail: odpady@tsk.cz

Bohumínská 1878
735 06 Karviná – Nové Město

Provozní doba kancelář

PONDĚLÍ 9:00 – 10:30

Provozní dobu sběrného dvoru naleznete v záložce sběrný dvůr.

Činnosti

 • svoz směsných komunálních odpadů z 1 100 l nádob, 120 l nádob

 • svoz separovaných odpadů z 1 100 l nádob, separačních pytlů

 • svoz odpadu z velkoobjemových kontejnerů

 • svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů od rodinných domů

 • svoz kusového odpadu

 • svoz odpadkových košů

 • přistavení odpadových nádob

 • likvidace divokých skládek

 • přeprava nebezpečných a zvláštních odpadů

 • provoz sběrného dvoru a separace odpadů

 • likvidace nebezpečných odpadů a výkon činností souvisejících

 • opravy a výroba zámečnických prvků

Ceníky

Ceny za odvoz odpadů z odpadních nádob pro organizace, podnikatele – ke stažení (PDF, 429 kB) – od 01. 01. 2023
Ceníky velkoobjemových kontejnerů
Druh mechanizmu, práce Cena v Kč / hod.
MAN s nástavbou pro velkoobjemové kontejnery 1.133,-
AVIA nosič kontejnerů 614,-
zámečnické a svářečské práce 330,-
vypisování ELNO pro podnikatele 100,-
Kopírování černobíle A4 1 strana 3,-
Kopírování černobíle A3 1 strana 5,-
Kopírování barevně A4 1 strana 13,-
Kopírování barevně A3 1 strana 21,-
Administrativní činnost 250,-

K cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů.