Poděkování žákům ZŠ Jarošova, Havířov-Šumbark za vánonční sbírku