Od roku 2020 nevyvážíme bioodpad v pytlích. Svoz probíhá pouze prostřednictvím hnědých nádob. Bionádoby mohou objednat pouze ti občané, kteří nemají žádnou nádobu.

 

Beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Jsem informován o právech, které mi vyplývají v souvislosti s ochranou dat. Souhlasím s jejich zpracováním pro potřeby jednotlivých služeb.

Více informací v odkazu: Zpracování osobních údajů

Formulář je určen pro objednání bionádoby v období od března do listopadu.