Činnosti

 

 

 

 • správa komunikací a údržba městského mobiliáře; jedná se především o činnosti výstavby, rekonstrukce a oprav komunikací, oprav a úprav kanalizačních vpustí, dešťové kanalizace, překopů, příkopových žlabů, obrubníků, oprav lávek, mostků a propustků, zajištění dopravního značení
 • řezání živičných povrchů
 • údržba tržních míst a údržba dětských atrakcí
 • instalace a údržba dopravního značení
 • čištění vodních toků
 • údržba fontán
 • údržba památníků
 • sečení travnatých ploch
 • sběr trávy, sběr listí
 • kácení a ořezy stromů a keřů, tvarování živých plotů
 • výsadba a ošetřování stromů a keřů
 • sadové a terénní úpravy
 • výsadba rostlinného materiálu
 • údržba mobilní zeleně
 • provoz zookoutku
 • správa parků

 

 

 

 

 

 POZNÁMKA: zvířátka v zookoutku

 

 

 

 

 

  


POZNÁMKA: sečení trávy, péčo o dřeviny, dlažba chodníků

 

 

Některé realizované práce

 

 • oprava chodníku na ul. Jurkovičova
 • oprava chodníku na ul. Slovenská
 • výsadba sakur na tř. 17. listopadu
 • výsadba třešní na tř. Osvobození
 • výsadba v dětském koutku PBN
 • výsadba kruhového objezdu u Kauflandu
 • výsadba javorů na ul. Fibichova
 • výsadba v okolí letního kina
 • výsadba javorů na ul. Sv. Čecha
 • výsadba pěništníků a dalších stromů pod zámkem v PBN
 • výsadba u zimního stadionu