NÁZEV PROJEKTU:

Energetické úspory budovy technických služeb

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

CZ.1.02/3.2.00/13.20991

OPERAČNÍ PROGRAM:

OP Životní prostředí

VÝŠE DOTACE:

3 587 433,- Kč

DOBA REALIZACE:

7/2014 – 11/2015

PŘEDMĚT A CÍLE PROJEKTU:
 

 

 

 

 

 Předmětem projektu je komplexní zateplení budovy Technických služeb Karviná. Předmětná budova se skládá
z několika pavilonů, které byly dostavovány postupně. V rámci projektu je navrženo snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště, zateplením střechy a výměnou

obvodových výplní (okna, dveře).

 

Cílem projektu je celkové snížení energetické náročnosti budovy. Po realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby paliv
o 1010 GJ/rok (50 %), zároveň se sníží produkce CO2 o více než 56 tun ročně. V souvislosti s navrženým opatřením dojde také ke snížení provozních nákladů objektu.