Připomínáme, že již rok platí nové znění obecně závazné vyhlášky o zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města. Pro zajištění estetického vzhledu a ochrany veřejné zeleně je každý vlastník povinen zajistit pravidelné posekání travního porostu vždy nejpozději do 31. května a 31. srpna kalendářního roku. Jak fyzické, tak právnické osoby mohou využít nabídku Technických služeb Karviná. Více informací u vedoucího provozovny Údržba Emila Dostála na telefonu 606 743 342, e-mail udrzba@tsk.cz nebo vedoucího provozu Adama Balvara na telefonu 602 585 570, e-mail vedouciprovozu@tsk.cz.

Zdroj:
https://www.facebook.com/karvina.oficialni.stranka.mesta/photos/pcb.3142127742499126/3144643858914181/?type=3&theater