Také v letošním roce dojde k uspíšení velikonočního svozu. Zaměstnanci Technických služeb se u vás v ulici nezastaví v pondělí 13. 04., ale již v neděli 12. 04. 2020.

Úprava se dotkne kontejnerových stanovišť na sídlištích (bio odpad, směsný komunální odpad, plasty či kusový odpad) a také odpadkových košů na veřejném prostranství.

Majitelé rodinných domů musí o den dříve připravit bioodpad.

Žádné jiné změny se v tomto období nekonají a platí zveřejněné harmonogramy svozů.

Zdroj:
https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-komunalnich-sluzeb/pravidelna-zmena-svozu-odpadu-o-velikonocich?lang=1&ref=m&source=email