Poděkování pí Žižkové za vánoční nadílku pro naše pejsky