Karvinou zvelebuje jak výsadba nových stromů, péče o stávající zeleň, tak i údržba živých plotů. „Napříč celým městem probíhají práce na ořezech živých plotů a ostatního porostu. Keře v nemalé míře zachycují prach a jiné nečistoty. Květy a plody keřů slouží jako potrava pro hmyz a ptactvo a tím jsou ve městě nepostradatelné. Odborně řečeno porost tvoří spodní patro výškového členění zeleně. Preventivní stříhání keřů zamezuje jeho prorůstání do chodníků a cest. A samozřejmě zamezuje i vyšlapávání nežádoucích stezek,“ uvedl městský zahradník Tomáš Trampler z Odboru komunálních služeb.

Text vč. ilustračních fotografií pořízen z facebooku města Karviné – Karviná – oficiální stránka města