Velkoobjemové kontejnery

 

 

Pro sběr objemného a stavebního odpadu používáme velkoobjemové kontejnery (objem 8 m3), které přepravujeme dvouramennými nakladači.

 

Podmínky přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

Povinnosti původce odpadu

  • dostavit se k sepsání objednávky minimálně 24 hodin před plánovaným přistavením
  • složit zálohu 5 000,- Kč
  • zabezpečit, aby v přepravovaných kontejnerech byly pouze odpady klasifikace „O" dle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb.
  • původce odpadu zajistí, aby náklad byl v kontejneru řádně uložen, a aby celková hmotnost nepřesáhla 8 tun (max. nosnost kontejneru)
  • původce zajistí dostatečný prostor pro manipulaci vozidla a aby plocha pro složení kontejneru byla zpevněna. V opačném případě není možné kontejner přistavit.

 

 

Doprava

Přístavení

409,- Kč/

0,5 hod.

 

 Vývoz

818,- Kč/

1 hod

Nájemné 40,- Kč/1 den
Skládkovnézemina, suť360,- Kč/1 tuna
 

bioodpad

biodpad - větve ke štěpkování

395,- Kč/

595,- Kč/

1 tuna

1 tuna

 stavební odpad1 130,- Kč/

1 tuna

 ostatní odpad1 000,- Kč/

1 tuna

                                 

 (uvedené ceny jsou bez DPH)

 

Termíny přistavení městských velkoobjemových kontejnerů

 

 

Objednávka velkoobjemového kontejneru

 

Fakturační údaje


Jméno, příjmení, název firmy:*
Fakturační adresa:*
IČ:
DIČ:
Způsob uhrazení zálohy:*
Faktura (vyúčtování):*


Přistavení kontejneru


Adresa přistavení (ulice, č.p.):*
Termín přistavení:*
Čas přistavení: *
Termín odvozu:*
Čas odvozu:*
Kontaktní osoba:*
Telefonický kontakt:*
E-mail:*

 

Likvidace odpadu

 

Druh odpadu:*

Souhlasím s uvedenými podmínkami přistavení včetně uvedených cen.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Jsem informován o právech, které mi vyplývají v souvislosti s ochranou dat. Souhlasím s jejich zpracováním pro potřeby jednotlivých služeb.

Více informací v odkazu: Zpracování osobních údajů

 

 

Přistavení a odvozy pouze v pracovních dnych v rozmezí 6:00 - 13:30 (sobota, neděle a svátky nejezdíme). Objednávku nelze realizovat v den objednání.

Poznámka: Objednávka bude realizovaná až po zaplacení zálohy nebo zaslání potvrzení o provedené platbě.