Tříděné odpady

 

Záleží i Vám na našem životním prostředí?

Třiďte s námi:)

Ve městě Karviná máme rozmístěny nádoby na tříděný odpad a to:

 

Žluté kontejnery (žluté pytle)

patří sem: PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kartáčky na zuby, tuby od zubních past, plastové kelímky od jogurtů, vaničky od tvarohu, pokrmových tuků, plastové obaly a víčka od kakaa, kávy, obaly od CD, DVD

nepatří sem: znečištěné odpady, zbytky potravin, apod.

 

Označení obalů z plastů:

 

 

 

Modré kontejnery (modré pytle)

patří sem: noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity, knihy, krabice, lepenka, obálky, kancelářský papír, skartované dokumenty, papírové obaly od mouky, cukru, soli, krabičky od čajů, apod., papírové obaly od vajec, nápojové kartóny od džusů, mléka apod.

nepatří sem: uhlový, voskovaný papír, silně znečištěný papír, pytle od cementu, použité dětské pleny, kapesníky, apod.

 

Označení obalů z papíru:

 

 


Zelené zvony (zelené pytle)

patří sem: nevratné lahve od nápojů bez kvových víček, sklenice od kečupů, zavařenin, instantní kávy, apod. flakony od voňavek, sklenice, skleněné nádoby, tabulové sklo, apod.

nepatří sem: keramika, porcelán, zrcadla, drátoskla, varné sklo, žárovky, zářivky, výbojky

Označení obalů ze skla:

 

 

 

Šedé zvony

patří sem: veškeré plechovky beze zbytků jídel, hliníkové kelímky od svíček, hliníkové folie od jogurtů, hliníkový alobal, hřebíky a jiné kovové předměty či železný šrot menších rozměrů

nepatří sem: znečištěné odpady, zbytky potravin, apod.

Označení obalů z kovů:

 

 

 

  Bílé kontejnery

  patří sem: textil oblečení, obuv, hračky

  nepatří sem: znečištěné tkaniny, jiný odpad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červené kontejnery

patří sem: drobné elektro, baterie

nepatří sem: zářivky, monitory, TV