Sběr a likvidace komunálních odpadů

 

Zajišťujeme svoz směsného komunálního odpadu ze sběrových nádob kovových či plastových o objemu od 120 do 1 100 litrů.

 

Tento svoz zajišťujeme pro statutární město Karviná a dále pro organizace a podnikatelské subjekty.

 

Občané- systém nakládání s odpady se řídí obecně závaznou vyhláškou (znění k dispozici na www.karvina.cz). Pro přihlášení do systému, žádosti o změny, platby poplatků, výměny a dodání nádob, připomínky a podněty- kontaktujte, prosím, Magistrát města Karviné (odbor ekonomický nebo odbor majetkový).

 

Pro podnikatelské subjetky- zajišťujeme svoz a likvidaci odpadů z nádob 120 l a 1100 l v četnostech dle potřeb zákazníka. Podrobnější podmínky jsou určeny smlouvou.

 

Při sjednání smlouvy je nutno předložit tyto Vaše dokumenty:

  • živostenský list
  • plátci DPH osvědčení o registraci
  • údaje o bankovním spojení
  • poskytnout informace o kontaktních osobách včetně telefonického a emailového spojení a údaje o bankovním spojení
  • vyplnit přiložený podklad pro smlouvu- podklad ke smlouvě

Tyto dokumenty odešlete emailem na odpady@tsk.cz, připravíme Vám smlouvu.

 


Pro svoz používáme tyto vozidla:

 

Odvoz odpadu

 

Zůstala vaše odpadová nádoba nevyvezena? Možná to bylo právě z tohoto důvodu:

 

  • v nádobě je odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (stavební suť, beton, cihly, zemina, uhynulá zvířata, odpad viditelně pocházející ze zdravotnictví, odpad z údržby zeleně)
  • zaparkované vozidlo bránilo přístupu k nádobě
  • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit mechanismus svozového vozidla
  • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit zdraví obsluhy
  • ve svozové nádobě je horký popel

 

Obsluha svozových vozidel provádí při vyprazdňování vizuální kontrolu vrchních vrstev odpadu po otevření odpadové nádoby.