Činnosti

 

 

 • svoz směsných komunálních odpadů z 1 100 l nádob, 120 l nádob
 • svoz separovaných odpadů z 1 100 l nádob, separačních pytlů
 • svoz odpadu z velkoobjemových kontejnerů
 • svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů od rodinných domů
 • svoz kusového odpadu
 • svoz odpadkových košů
 • přistavení odpadových nádob
 • likvidace divokých skládek
 • přeprava nebezpečných a zvláštních odpadů
 • provoz sběrného dvoru a separace odpadů
 • likvidace nebezpečných odpadů a výkon činností souvisejících
 • opravy a výroba zámečnických prvků

 

Příručka "Odpady - víme co s nimi"