Oznamujeme Vám, že od úterý 14. 04. 2020 bude znovu otevřen sběrný dvůr od 8:30 dle standardní otevírací doby, kterou naleznete zde:

https://www.tsk.cz/odpady/sberny-dvur.html

Žádáme Vás o dodržování bezpečné vzdálenosti při komunikaci s našimi zaměstnanci (doporučené 2 metry). Při komunikaci se zaměstnanci či ostrahou mějte zakrytá ústa i nos (můžete použít roušku, respirátor, šátek, šálu aj.) V areálu používejte rukavice.

Vozidla budou do areálu vjíždět po jednom k vyložení nákladu. Žádáme Vás, abyste se u nás zdržovali po nezbytně nutnou dobu. Pouze pro vyložení svého nákladu a poté neprodleně opustili areál. Respektujeme přijatá krizová opatření. Velice Vás tímto také žádáme o jejich respektování.

Tím, že budou vozidla vpuštěna jednotlivě, může docházet k delší časové prodlevě. Vozidla mohou zůstat stát před branou. V tomto případě vyčkejte prosím ve vozidle a dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních přijíždějících občanů. Při čekání parkujte tak, aby nebyl znemožněn vjezd vozidel zásobování a vozidel Technických služeb, které jsou nezbytnou součástí pro správný chod města.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte chránit naše zaměstnance.