Informace o subjektu mimosoudního řešení


spotřebitelských sporů

 

 

(dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění)

 

 1. Spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto subjektem je:

   

  Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát – oddělení ADR

  Štěpánská 15

  120 00 Praha 2

  E – mail: adr@coi.cz

  Web: https://adr.coi.cz

   

 2. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/ 1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.