Historie

 

Na základě plenárního zasedání MěstNV č. 26 ze dne 8. 12. 1964 byly s platností od 1. 1. 1965 zřízeny Technické služby Karviná jako rozpočtová organizace. Již před tímto datem řídil tehdejší MěstNV od roku 1957, s ohledem na zahájení rozsáhlé výstavby panelových sídlišť, prostřednictvím jednotlivých odborů městské hospodářství, především činnosti týkající se odpadů, místních komunikací, veřejného osvětlení apod.

 

Současně se založením nové organizace začala postupná výstavba areálu dnešního sídla ředitelství. Předmětem činnosti již od založení byla především údržba místních komunikací a chodníků, údržba travnatých ploch, údržba veřejného osvětlení, svoz a likvidace odpadů apod.

 

1. 5. 1970 došlo ke změně názvu organizace na Technické a zahradní služby města Karviné. Průběžně probíhala dostavba areálu a změny v činnostech dle požadavků Města. V roce 1988 dochází na základě usnesení plenárního zasedání MěstNV ze dne 13. 12. 1988 ke změně formy hospodaření. Od 1. 1. 1989 je zřízena příspěvková organizace. Současně dochází ke změně názvu podniku na Technické služby města Karviné.

 

Po zpracování koncepce technických služeb schválilo Městské zastupitelstvo na svém zasedání 10. 10. 1995 založení akciové společnosti se stoprocentní účastí města Karviná.

 

Vznik vlastní společnosti s novým názvem Technické služby Karviná, a. s. je datován ke dni 13. 2. 1996, kdy nově založená akciová společnost byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.

 

Tato forma je platná i dnes a společnost podniká především v oblastech odpadů, údržby komunikací, zeleně, veřejného osvětlení, čištění města aj. Patří mezi významné podnikatelské subjekty na území statutárního města Karviná a podílí se na organizaci a zabezpečení kulturních, sportovních a společenských akcí konaných ve městě.