17.10.2018

Uvědomělí občané mají zelenou


 

Před nedávnem se obrátil na Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné pan Martin Špaldoň, který ve svém volném čase dobrovolnicky uklízí odpad v okrajových částech města. Chtěl zajistit, aby igelitové pytle s nasbíranými odpadky byly odvezeny zaměstnanci technických služeb dřív, než je někdo opět rozhází. Zaměstnanci magistrátu mu vyšli vstříc, a jeho úsilí podpořili nejen zajištěním odvozu nasbíraného odpadu v domluveném termínu, ale rovněž mu nahradili použité igelitové pytle za nové. Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnanci veřejné služby jsou určeni prioritně k udržování čistoty veřejného prostranství v obydlených částech města, magistrát podobné iniciativy vítá.

Pokud jste stejného smýšlení a ekologie vám není cizí, máte možnost pana Špaldoně podpořit. Tlumočíme na tomto místě jeho pozvánku na úklid okolí Karvinského potoka, oblast Pilňok v Karviné-Dolech. Akce se koná v tomto týdnu po oba víkendové dny od 10 do 13 hodin. Bližší informace včetně mapky a místa srazu ve facebookové pozvánce iniciátora akce.

Zdroj: https://www.karvina.cz/deje-se/uvedomeli-obcane-maji-zelenou?lang=1&ref=m&source=emailpouze ilustrační fotografie


.