09.10.2018

Odpadové nádoby na sídlištích projdou desinfekcí


 

Dnešním dnem počínaje po dobu přibližně jednoho měsíce bude probíhat mytí a desinfekce odpadových nádob na všech kontejnerových stanovištích v sídlištních zástavbách Karviné. Rychlost čištění může být ovlivněna klimatickými podmínkami.

Službu provede společnost SMO, městská akciová společnost Orlová, která disponuje speciální mobilní myčkou odpadových nádob. Vozidlo s myčkou bude kopírovat jednotlivé svozové trasy Technických služeb Karviná, které ve spolupráci s Odborem komunálních služeb Magistrátu města Karviné tuto službu objednaly. Mytí se provádí tlakovou vodou a speciálním přípravkem – detergentem – uvnitř nástavby vozidla, tzn. přímo v místě stání odpadových nádob.

Vyčištěny budou všechny nádoby na směsný komunální odpad a všechny nádoby na papír a plasty. Součástí objednávky jsou rovněž vybrané odpadové nádoby na sklo, kterými se v tomto týdnu začíná za použití menšího stroje. V příštím roce budou při obdobné akci vyčištěny i odpadové nádoby u rodinných domů.


Zdroj:https://www.karvina.cz/deje-se/odpadove-nadoby-na-sidlistich-projdou-desinfekci?lang=1&ref=m&source=email


.