05.04.2018

Zapojíme se! UKLIĎME ČESKO!UKLIĎME ČESKO! 

Již  v sobotu 07. 04. 2018 - to je totiž hlavní úklidový den!

Technické služby Karviná, a. s. se letos zapojí do materiální výpomoci v rámci akce UKLIĎME ČESKO, která každoročně motivuje spousty nových nadšených dobrovolníků. Na této akci se podílíme materiální výpomocí, která zahrnuje poskytnutí  např. rukavic a pytlů a odvoz odpadů. Taktéž máme připravený úklid části parku V Darkově od Tesca směrem k Darkovskému mostu a následně pak od mostu podél koryta Olzy směrem k ulici Za Splavem.

 Jedná se dobrovolnou akci, která probíhá po celé ČR. Tato akce spočívá v tom, že se u vybraných lokalit dobrovolníci zapojují do úklidu a to malých či větších nelegálních skládek, nepořádku. Minulý rok se sesbíralo neuvěřitelných 1500 tun odpadu. Na interaktivní mapě (http://www.uklidmecesko.cz/map/) se můžete podívat, kde se letos bude uklízet a kde se do akce můžete zapojit. Z této interaktivní mapy lze vyčíst, že v Karviné proběhne více dobrovolných aktivit, kde se zapojí např.  organizace, jednotlivci a taktéž školy:)

Již jsme informovali v odkazu: http://www.tsk.cz/news/82/18/PROJEKT-UKLIdME-SVeT-UKLIdME-cESKO.html

 

Více informací naleznete zde:

http://www.uklidmecesko.cz/

http://www.uklidmecesko.cz/5_kroku_k_uspesnemu_uklidu_2018.pdf

http://www.uklidmecesko.cz/organizacni_a_bezpecnostni_pokyny.pdf

http://www.uklidmecesko.cz/podpora/materialniPodpora/

 

Zdroj: Vlastní

.