05.04.2018

Harmonogram čištění ulic
Čištění ulic po zimním období proběhne od 9.4. do 13.7. Uvedená data se mohou mírně změnit v závislosti na počasí. V následucích odstavcích naleznete jednotlivé části města s termíny.


 

Karviná - Fryštát + Darkov

 

I. týden                         9.4. – 13.4.         
Fryštátská, Vydmuchov,  Lázeňská, Sadová, Akátová,  Lázeňský propoj, Dr. Olszaka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Fryštát

 

II. týden                     16.4.  – 20.4.     
Mlýnská, Na Bělidle, Slámova, Alšova, Husova, Máchova, Hornická stezka, Zahradní, Polní, Svatopluka Čecha, Nádražní,  chodník Ostravská
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Hranice

 

III.-IV. týden               23.4. – 4.5.    
Žižkova, Čsl.armády, Rudé armády, Bratranců Veverkových, Divišova, Mendelova,  chodník od ul. Čsl. armády po tržnici, Flemingova,  Einsteinova, Kašparova,   Slovenská,  chodníky Leonovova 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Mizerov

 

V.-VI. týden                7.5. – 18.5.    
Na Kopci, Majakovského, Čajkovského, Kpt. Jaroše, Stavbařů,  chodník Dubina od ul. Stavbařů po ul. Žižkova, chodník ul. Žižkova od  tř. Těreškovové po ul. Mickiewiczovu, Studentská, C 5+parčík, okolí Kosmosu, Zahradnická, Tyršova, U Studny, Kirovova, Příční, Centrum, Olšová, Potoční, Žižkova, chodník tř. 17. listopadu od ul. Borovského po ul. Rudé armády, chodník ul. Rudé armády od tř. 17. listopadu po ul. Žižkova                                                                                                                                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Louky + Darkov + Lipiny

 

VII. týden                    21.5. – 25.5.   
Na Zátiší, Ke Hřišti,  Podjedlí, Malé Kempy, Velké Kempy,  Ke Statku, Za Mostem,  podél tratě (směr ke hřbitovu), Paseky, Těšínská,  Svornosti, Brožíkova, U Olše, Lipiny, U Potoka

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Ráj

 

VIII.-IX.  týden              28.5. – 8.6.
Okružní, Ve Svahu, Olbrachtova, Haškova, Sovova, Horova,  Božkova, V Aleji, Školská,  Ciolkovského, U Lesa, Březová, Víta Nejedlého, Dačického, Prameny+kuří nohy                                                                                                                                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Starý Ráj

 

X. týden                       11.6. – 15.6.
Pokrok, Rošického, Kubiszova, Za Splavem, Šeříková, Slepá, Slunečnicová, Pionýrů, Na Výsluní, Jabloňová, Višňová, U Státní hranice, Rajecká, U Hřiště, Bažantnice, Na Stráni, Ořechová, Zelená,      Na Parcelách, U Mateřské školy, V Zákoutí, U Farmy, Borovského /neutrálka/, chodník ul. Polská
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Nové Město

 

XI. týden                     18.6. – 22.6.
Komenského, Ruská, Palackého, Sokolovská, Tovární, Závodní, Jaroslava Vrchlického, Dělnická, Janského, Holubova, Urxova, Čapkova, Jurkovičova, tř. Osvobození, Nedbalova, Kořenského,  Fibichova, Dvořákova, Cihelní, Luční

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Nové Město

 

XII. týden                    25.6. – 29.6.
Sportovní, Fučíková, Zakladatelská,  Gustawa  Morcinka, Družby, Brožíková, Řecká, U Bažantnice,     Na Vyhlídce, nám. Budovatelů, Mírová, Makarenkova, spojovací komunikace nám. Budovatelů - Mírová - Havířská, spojovací komunikace nám. Budovatelů - Družby - U Bažantnice, U Svobodáren

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Mizerov

 

XIII. týden                   2.7. – 6.7.
V Polích, Podlesí, Mickiewiczova, Poutní,  Žižkova, Modřínová, Jedlová, Borová, Jarní, Včelařská, Hraničářská, Krátká, U Vodárny, Petrovická, Mizerovská, Nad Dubinou, Lesní, Chodská, J.Š.Baara, Průkopnická, Družstevní, Jiráskova

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Staré Město + Olšiny

 

XIV.  týden                9.7. – 13.7.
U Tratě, nám. Ondry Foltýna, Za Vsí, Požárnická, Lešetínská, U Řeky, Myslivecká, Dětmarovická, Staroměstská, Olšiny, Hlíny, Za Panelárnou, chodníky Na Novém poli 

 

Za Technické služby Karviná, a.s.

 

Zpracoval:  L. Hujda

 

Schválil:  Ing. Balvar