03.11.2017

Nové vozidlo upozorňuje na smysl třídění


Nové vozidlo sloužící ke svozu odpadu bylo nově polepeno. Polep zajišťovala společnost           EKO –KOM, které bychom chtěli touto cestou poděkovat. Na grafickém motivu znázorňující přírodu je i uvedena informace, že díky třídění a recyklaci odpadu je v MS kraji ročně ušetřeno až 326 ha přírody. Je skvělé vidět i nějaké statistické výsledky, aby občané měli alespoň trochu představu o tom, že třídění má opravdu smysl. Více o třídění na www.jaktridit.cz nebo www.ekokom.cz

 

 

 

 

 

 

 

.