28.08.2017

Změna svozu komunálního odpadu ul. Poutní - Mickiewiczova


Od 1.září dojde ke změně svozu směsného komunálního odpadu (černé popelnice) na ulici Poutní v Karviné-Mizerově, a to od čísla popisného 355 až po komunikaci Mickiewiczovou. Odpadové nádoby se směsným komunálním odpadem budou sváženy nově ve čtvrtky avií, a to z důvodu ztížených podmínek při otáčení svozového vozidla na komunikaci.

Zdroj: http://www.karvina.cz/deje-se/zmena-svozu-odpadu?lang=1&ref=m&source=email

 

.