15.06.2016

Realizace prací


 


Každý den realizujeme spoustu zajímavých prací. Něco málo z realizovaných prací v období duben až květen.

 

  

 

1. Obnovili jsme vodorovného dopravního značení na celé ulici Nedbalova

2. Opravili jsme výtluky ve vozovce na ul. Haškova, ul. Horova a ul. Alšova.

3. Opravili jsme poškozený retardér na ul. Cihelní u Základní školy.

4. Realizována oprava zničeného chodníku ul. Bratr. Veverkových – za Kauflandem.

5. Opravili jsme rozježděné dlaždice na ul. Kašparova.

6. Proběhla oprava, doplnění chybějící dlažby a dosypání zeminy kolem chodníku na ul. Čapkova.

7. Opravili jsme chodník na ul. Fibichova a schody u domu s pečovatelskou službou na ul. Markova.

8. Zasypán a ošetřen propad zeminy v travnaté ploše, vedle chodníku kolem Tepichu v Karviná - Ráji.

9. Opravili jsme za pomocí žulových kostek okolí kašny na Masarykově náměstí ve Fryštátu.

10. Opravili jsme přístupový chodník na ul. Zakladatelská č. p. 925.Realizovali jsme opravu

11. schodiště na ul. Markova u domu s pečovatelskou službou

12. V měsíci dubnu byly odstraněny výtluky v Karviné-Loukách nad odbočkou ke hřbitovu.

A mnoho dalšího.


  
Každé roční období pro nás připravuje stabilní práci, jako například úklid sněhu, listí, různé opravy atd.