26.04.2016

Nová provozovna VPP


Od dubna jsme pro Vás zprovoznili na webových stránkách provozovnu VPP. Zkratka označuje provozovnu Veřejně prospěných prací. V žádném případě, se nejedná o občany, kteří by si zde odpykávali nějaký trest. Jsou to zaměstnanci Technických služeb Karviná, a. s., kteří byli přijati na základě výběrového řízení přes Úřad práce. Rok co rok poptávka po této práci roste. Na pozici dělník čištění města se již nyní vedou pořadníky. Jejich činnost spočívá v úklidu a ručním čištění města. Jedná se zejména o úklid prostranství, parků či likvidace černých skládek. V letních měsících jsou hlavní náplní např. okopy chodníků, okrajů cest, zastávek, hrabání trávy apod.. Podzim bývá věnován úklidu listí a zima zase odstraňování sněhu od zastávek, přechodů, úklid schodů, sekání ledu apod. A nejen to, zaměstnanci provozovny VPP také provádějí úklidy v různých institucích (školy, městská policie aj.) a pravidelně je můžete vidět po akcích jako jsou např. Dny Země, Den Horníků nebo Dny Karviné. Úklid města spočívá v rozdělení lidí na konkrétní rajóny (lokality), za který zaměstnanci odpovídají.

 

V případě, že máte podnět na úklid, můžete napsat na emal: upka@tsk.cz. Budeme rádi i za kladné ohlasy, abychom věděli, zda jste s námi spokojeni.