22.03.2016

Technické služby Karviná v dubnu rozdají nové kompostéry


Technické služby Karviná v rámci projektu zaměřeného na podporu domácího kompostování poskytnou na základě smlouvy o výpůjčce občanům kompostéry zdarma.

 

Na zapůjčení 1 ks kompostéru mají nárok, jak majitelé rodinných domů s přilehlou zahradou, tak lidé bydlící v bytech, kteří vlastní zahrádku na území města Karviné. Kompostéry budou zapůjčeny na dobu neurčitou.

Zájemci s trvalým pobytem na území města Karviné se mohou předběžně o kompostéry hlásit od 4.4.2016 buď osobně na Odboru majetkovém Magistrátu města Karviné, odd. komunálních služeb u Ing. Kristýny Gruščíkové v kanc. č. 64, a to v pondělí a středu v době od 07:30 h do 17:30 h nebo na e-mailové adrese: kristyna.gruscikova@karvina.cz, popř. telefonicky na tel. č. 596 387 213.

Při přihlášení budeme požadovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefonní kontakt a adresu, kde bude kompostér umístěn a následně ukládán i vzniklý kompost.

Poté budou Technické služby Karviná vyzývat přihlášené zájemce k podpisu smlouvy a na základě dokladu totožnosti  jim bude předán jeden kompostér do výpůjčky.

Požadavky oprávněných zájemců budou vyřizovány dle data přihlášení až do vydání zásob.

Doufáme, že tímto opatřením se nám podaří podstatně snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu, který končí ve směsném odpadu. Kompost budou moci občané využít na svých zahradách.
POZOR!!!

Kompostérů je omezené množství, akce platí do vydání zásob.