02.03.2016

Realizované práce


Průběžně pro Vás Realizujeme spoustu činností. V průběhu února proběhly např. tyto činnosti.1) Opravili jsme propadlou kanálovou vpusť a výtluky na ul. Na Kopci - č. p. 2159 a č.p. 2133.

2) Opravili jsme sloupek na ul. Tyršova.

3) Opravili jsme výtluky na ul. K. Śliwky směrem k MMK za křižovatkou s ul. Mlýnskou.

4) Opravili jsme propadlý chodník na ul. tř. Osvobození, za křižovatkou s ul. Havířskou.

5) Pokáceli jsme přerostlé akáty na ul. U Bažantnice 1790.

6) Provedeny ořezy keřů, které zasahovaly do chodníku na ul. Ciolkovského 622-624.

7) Odstraněny zlomené větve na ul. Březová 520.

8) Provedeny ořezy stromů na Ul. Alšova, za účelem stabilizace korun včetně odstranění jmelí.

9) Odstraněn nalomený terminál a odstraněny suché větve na ul. Zámecká.  

 

Další z realizvoaných činností jsou například:

10) Odstranili jsme pařez včetně frézování v Lázeňském parku v Darkově.

 

11) Realizovali jsme probírku dřevin pod obvod 80cm na ul. Leonovova na hřišti u meteorologické stanice.

 

12) Pro lepší viditelnost jsme upravili značku na křižovatce Žižkova – Chodská

 

13) Pokáceli jsme borovici na ul. Haškova 642.

 

 

14) Pokáceli jsme 3 ks zeravů s obvodem kmenů pod 80 cm na ul. Mendelova 2939.

 

14) Zlikvidovali jsme kořeny stromu na ul. Nedbalova

z dvorní části.