10.03.2020

Změna úředních hodin - provozovna odpady


 

Vážení občané,

oznamujeme Vám změnu úředních hodin provozovny Odpadů, pokladny, mzdového referenta do odvolání v souvislosti s mimořádným opatřením proti možnému zavlečení viru COVID - 19. Toto dočasné opatření je jednou z možných preventivních opatření pro naše zaměstnance. Dle vyjádření ministerstva zdravotnictví v tisku:

 „Je důležité, aby si lidé častěji myli ruce, udržovali vzdálenost na cca 1,5 – 2 metry, vyhýbali se davům či větším shromážděním. Nedoporučujeme ani podávání rukou a jiný blízký kontakt. Budeme dělat maximum pro to, abychom zabránili rozšíření infekce po České republice.“

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY PROVOZOVNY ODPADY, POKLADNY, MZDOVÉHO REFERENTA

Pondělí: 9:00 – 10:30 hodin - do odvolání

 

Mimo úřední hodiny můžete uplatnit své požadavky na telefonní lince, případně na emailu:

 

Vedoucí provozovny Odpady

Ing. Michal Bartečko

telefon: 596 302 146

mobil: 724 373 255

E-mail: odpady@tsk.cz

 

Referent provozu

Pavel Filipczyk

mobil:727 869 211

E-mail:referentprovozu@tsk.cz

 

Vedoucí provozu

Ing. Adam Balvar

telefon: 596 302 150

mobil: 602 585 570

E-mail:vedouciprovozu@tsk.cz 

https://www.tsk.cz/odpady.html

 

                                                                               S účinností od 10. 03. 2020

                                                                       

Děkujeme Vám za pochopení.

 

Mimořádná opatření pro občany:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

 

 

 

.