10.06.2014

Zvony na skleněné obaly


Technické služby Karviná, a.s. se i nadále snaží zkvalitňovat své služby občanům. Po úspěšné dotaci na vozidlo a nádoby na svoz bioodpadu, které jsou občany města velmi kladně přijímány, jsme se i leto zapojili do výzvy EU a zrealizovali projekt Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě Karviná.

Technické služby Karviná, a.s. se i nadále snaží zkvalitňovat své služby občanům. Po úspěšné dotaci na vozidlo a nádoby na svoz bioodpadu, které jsou občany města velmi kladně přijímány, jsme se i leto zapojili do výzvy EU a zrealizovali projekt Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě Karviná.

V rámci tohoto projektu jsme pořídili svozové vozidlo s hydraulickou rukou a zvony na sklo. K výběru těchto zvonů jsme přistoupili hned z několika důvodů - tím největším byl obrovský nepořádek v zelených nádobách na sklo, druhým důvodem je menší rozbíjivost skla ve zvonech a tím pádem lepšízpracování pro sklárny k dalšímu využití.

Jak vyplývá z pozitivních ohlasů našich občanů, byl to krok správným směrem.

Prozatím jsme v období března 2014 rozmístili 50 ks těchto zvonů na sklo v části Karviná - Mizerov. I nadále chceme pokračovat ve výměně kontejnerů na sklo za zvony na sklo.