25.06.2019

LIKVIDACE BIOODPADU OD DOMKŮ MÁ SVÁ PRAVIDLAKvůli nedodržování obecně závazné vyhlášky o odpadech vzniká městu a technickým službám celá řada problémů v souvislosti se svozem a likvidací bioodpadu. Uveďme základní pravidla a nejčastější případy jejich porušování. Nadměrný obsah – běžně se stává, že občané dávají do hnědých nádob celé stromy, velké větve či menší stromky. Odváženy budou nadále pouze dřeviny rozřezané na menší kousky či naštěpkované drobné větve. Totéž platí i o okrasných travinách, které v nezkrácené podobě způsobují provozní komplikace vozidla.

Přetěžované nádoby – často při svozech praskají či padají do vozidla, jelikož praskají výsypné hrany plastových nádob.
Nevhodný obsah – hlína, hnůj či fekálie do bio nádob nepaří. Stejně tak i stavební odpad či plovoucí podlaha.
Neúměrné množství – současná kapacita dovoluje svážet od rodinných domů maximálně 5 kusů pytlů. Výjimkou však nejsou domy, před kterými je i 30 pytlů. V těchto případech musí vlastník nemovitosti využít sběrný dvůr, kde lze bio odpad uložit bez omezení.
Vlastní nádoby – sváženy budou výhradně nádoby technických služeb. Velmi často se stává, že si občané dokupují svoje nádoby. Při jejich poškození se pak domáhají náhrady škody, to je pro město a technické služby neakceptovatelné.

Prohřešky proti výše uvedeným zásadám způsobují problémy, které činí svoz bioodpadu zbytečně náročným, mnohdy nemožným a rozhodně finančně nákladnějším. Buďte prosím ohleduplní, město spolu s technickými službami potřebují vaši pomoc.

Zdroj informací a foto: Technické služby Karviná a Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné, zpracoval Jan Šimerda

 

SPRÁVNĚ

 

 

 

 

ŠPATNĚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: https://www.facebook.com/notes/karvin%C3%A1-ofici%C3%A1ln%C3%AD-str%C3%A1nka-m%C4%9Bsta/likvidace-bioodpadu-od-domk%C5%AF-m%C3%A1-sv%C3%A1-pravidla/2496956627016244/