14.06.2019

Karviná jako AKTIVNÍ OBEC plní červené kontejneryPřispějte i vy vysloužilým elektro spotřebičem k výhře našeho města.

 

 

Až do konce září probíhá 3. ročník soutěže AKTIVNÍ OBEC, ve které města a obce soutěží ve zpětném odběru vysloužilého elektra. Počítají se všechny elektro spotřebiče vhozené do červených kontejnerů na území města. Vítěz soutěže pořádané neziskovou společností Asekol získá 20 tisíc korun.

 

Naše město recyklací elektrospotřebičů ulevuje životnímu prostředí dlouhodobě. V roce 2018 občané Karviné odevzdali k recyklaci 32,29 tun elektrozařízení, což je o 3,13 tuny více než v roce 2017. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Karviná obdržela od společnosti Asekol Certifikát environmentálního vyúčtování vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Ze studie neziskové společnosti Asekol, se kterou spolupracujeme na recyklaci vytříděných elektrozařízení dlouhodobě, vyplývá, že Karviňáci svým ekologickým chováním v loňském roce uspořili 445,94 MWh elektřiny, 26 429,71 litrů ropy, 1 922,07 m3 vody a 14,91 tun primárních surovin.


Navíc jsme snížili produkci nebezpečných odpadů o 400,42 tun a emise skleníkových plynů o 90,40 tun CO2 ekv. (K uvedenému snížení produkce skleníkových plynů za vysloužilé elektro lze ještě doplnit údaj společnosti EKO-KOM, a.s., která za rok 2018 eviduje u našeho města úsporu 1 885,89 tun CO2 ekv. za vytříděný komunální odpad, včetně obalového.)

 


Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro může využít místní sběrný dvůr (www.sberne-dvory.cz) nebo červený kontejner (www.cervenekontejnery.cz).

Organizátor soutěže si je vědom nezbytného cílení veškerých ekologických aktivit na všechny věkové kategorie obyvatelstva. Proto se každá aktivní obec musí zasadit o zapojení školských zařízení do sběru starého elektra. Školou povinným je určena speciální soutěž Recyklohraní aneb ukliďme si svět. Karvinské školy mají s touto soutěží již své zkušenosti. V letošním ročníku svou aktivní účast přislíbilo Gymnázium Karviná, z příspěvkových organizací města pak při sběru starého elektra zabere ZŠ a MŠ U Lesa a nově ZŠ a MŠ Dělnická.

 

Zdroj: https://www.karvina.cz/deje-se/plnime-cervene-kontejnery?lang=1&ref=m&source=email