01.04.2019

HARMONOGRAM ČIŠTĚNÍ ULIC


 

Čištění ulic po zimním období proběhne od 1.4. do 28.6. Uvedená data se mohou mírně změnit v závislosti na počasí.


Karviná - Fryštát + Darkov I. týden 1.4. – 5.4. Fryštátská, Vydmuchov,  Lázeňská, Sadová, Akátová,  Lázeňský propoj, Dr. Olszaka Mlýnská, Na Bělidle, Slámova, Alšova, Husova, Máchova, Hornická stezka, Zahradní, Polní, Svatopluka Čecha, Nádražní,  chodník Ostravská

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Hranice II.-III. týden 8.4. – 12.4. Žižkova, Čsl.armády, Rudé armády, Bratranců Veverkových, Divišova, Mendelova,  chodník od ul. Čsl. armády po tržnici, Flemingova,  Einsteinova, Kašparova, Slovenská,  chodníky Leonovova 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Mizerov IV.-V. týden 15.4. – 26.4. Na Kopci, Majakovského, Čajkovského, Kpt. Jaroše, Stavbařů,  chodník Dubina od ul. Stavbařů po ul. Žižkova, chodník ul. Žižkova od  tř. Těreškovové po ul. Mickiewiczovu, Studentská, C 5+parčík, okolí Kosmosu, Zahradnická, Tyršova, U Studny, Kirovova, Příční, Centrum, Olšová, Potoční, Žižkova, chodník tř. 17. listopadu od ul. Borovského po ul. Rudé armády, chodník ul. Rudé armády od tř. 17. listopadu po ul. Žižkova                                                                                                                                                         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Louky + Darkov + Lipiny VI. týden 29.4. – 7.5. Na Zátiší, Ke Hřišti,  Podjedlí, Malé Kempy, Velké Kempy,  Ke Statku, Za Mostem,  podél tratě (směr ke hřbitovu), Paseky, Těšínská,  Svornosti, Brožíkova, U Olše, Lipiny, U Potoka

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Ráj VII.-VIII.  týden 9.5. – 17.5. Okružní, Ve Svahu, Olbrachtova, Haškova, Sovova, Horova,  Božkova, V Aleji, Školská,  Ciolkovského, U Lesa, Březová, Víta Nejedlého, Dačického, Prameny+kuří nohy                                                                                                                                               

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Starý Ráj IX. týden 20.5. – 27.5. Pokrok, Rošického, Kubiszova, Za Splavem, Šeříková, Slepá, Slunečnicová, Pionýrů, Na Výsluní, Jabloňová, Višňová, U Státní hranice, Rajecká, U Hřiště, Bažantnice, Na Stráni, Ořechová, Zelená, Na Parcelách, U Mateřské školy, V Zákoutí, U Farmy, Borovského /neutrálka/, chodník ul. Polská

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Nové Město X. týden 28.5. – 6.6. Komenského, Ruská, Palackého, Sokolovská, Tovární, Závodní, Jaroslava Vrchlického, Dělnická, Janského, Holubova, Urxova, Čapkova, Jurkovičova, tř. Osvobození, Nedbalova, Kořenského,  Fibichova, Dvořákova, Cihelní, Luční

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Nové Město XI. týden 7.6. – 17.6. Sportovní, Fučíková, Zakladatelská,  Gustawa  Morcinka, Družby, Brožíková, Řecká, U Bažantnice, Na Vyhlídce, nám. Budovatelů, Mírová, Makarenkova, spojovací komunikace nám. Budovatelů - Mírová - Havířská, spojovací komunikace nám. Budovatelů - Družby - U Bažantnice, U Svobodáren

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Mizerov XII. týden 18.6. – 24.6. V Polích, Podlesí, Mickiewiczova, Poutní, Žižkova, Modřínová, Jedlová, Borová, Jarní, Včelařská, Hraničářská, Krátká, U Vodárny, Petrovická, Mizerovská, Nad Dubinou, Lesní, Chodská, J.Š.Baara, Průkopnická, Družstevní, Jiráskova

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Staré Město + Olšiny XIII. týden 25.6. – 28.6. U Tratě, nám. Ondry Foltýna, Za Vsí, Požárnická, Lešetínská, U Řeky, Myslivecká, Dětmarovická, Staroměstská, Olšiny, Hlíny, Za Panelárnou, chodníky Na Novém poli 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracoval: Technické služby Karviná, a.s.


 


.