07.11.2018

ZIMNÍ ÚDRŽBA 2018 - 2019


 

Hlavním úkolem zimní údržby je zajistit sjízdnost a schůdnost, které mohou být způsobeny zimními povětrnostními vlivy nebo jejich důsledky. V závislost také i na společenských potřebách a ekonomických možnostech vlastníka místních komunikací.

Plán zimní údržby naleznete na stránkách Statutárního města Karviná:

 

 ZIMNÍ ÚDRŽBA 2018-2019 ZIMNÍ ÚDRŽBA 2018-2019

 

 

 

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBSAHUJE:


Rozdělení odpovědnosti

Materiálně-technické zabezpečení zimní údržby

Povinnosti dispečerů zimní údržby

Organizační a technické zabezpečení zimní údržby

Opatření k zajištění zimní údržby 2018/2019       

 

 

 

.