Činnosti

 

 

 • čištění ploch a komunikací
 • zimní údržba ploch a komunikací
 • čištění uličních vpustí
 • přeprava sypkých a kusových materiálů a výkon činností souvisejících
 • práce vysokozdvižnými plošinami
 • práce traktorovým nakladačem
 • správa veřejného osvětlení, a to především údržba, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
 • vedení komplexní správy pasportu veřejného osvětlení města Karviná v elektronické podobě
 • údržba světelného signalizačního zařízení
 • údržba parkovacích automatů, elektroinstalací a výkonů činností souvisejících
 • správa a údržba čekáren a zábradlí
 • správa a údržba pískovišť
 • správa a údržba tržních stánků
 • provozování mobilního vizuálního radaru