Aktuality

 

 

 

08.11.2019

 

Dne 12. 11. 2019 začne výdej kompostérů občanům Karviné. Občané, kteří budou mít o kompostér zájem, se mohou od 11. 11. 2019 do 11. 12. 2019 a od 06. 01. 2020 v úředních dnech v pondělí a ve středu od 7:30 h do 17:30 h dostavit na Odbor komunálních služeb, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, 1. patro, číslo dveří 62, uzavřít smlouvu o výpůjčce. Více zde https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-komunalnich-sluzeb/karvina-podporuje-domaci-kompostovani?lang=1&ref=m&source=email

 

Žadatel o kompostér, který se na Technické služby, Bohumínská 1878, Karviná Nové Město, dostaví s podepsanou smlouvou a předávacím protokolem, se nejprve zapíše na vrátnici TS a poté bude nasměrován do dvora areálu, kde popřípadě zaparkuje svoje vozidlo a následně v kanceláři č. 25, vyřídí administrativní záležitosti u pana Petra Tomečka, tel. 702 188 404. Po vyřízení všech dokumentů, bude následně občanovi kompostér vydán. Jelikož je v areálu spousta podnikových vozidel, která vyjíždějí nebo přijíždějí do terénu v různé časy, je zapotřebí dbát zvýšení opatrnosti. Více info o vjezdu do areálu společnosti zde (Bezpečnostní pokyny https://www.tsk.cz/uploads/1.pdf).

 

 Kompostéry se budou na TS vydávat od 12. 11. 2019 každé úterý a čtvrtek (kromě svátků) od 8:00 h do 16:00 h, v prosinci 2019 i v soboty od 8:00 h do 14:30 h. Pokud kompostér nebude do 30 dnů od uzavření smlouvy vyzvednut, smlouva zaniká.

 

Každý, komu bude vydán kompostér dostane návod, jak kompostér složit a také brožuru ke kompostování. Kompostér bude vydán v rozloženém stavu (viz foto). Do osobního automobilu by se měly díly vejít, akorát bude potřeba sklopit sedadla.

 

Technické parametry kompostéru:

-          Objem 1400 l

-          Barva zelená

-          výška 130 cm,

-          průměr základny 142 cm,

-          hmotnost 36,7 kg,

-          Tloušťka stěny 7-9 mm

-          materiál: vysokohustotní polyetylén

-          vlastnosti: kompost je možné vybírat z každé strany, zajištění proti otevření větrem, UV stabilní materiál, odolný vůči teplotám od – 40 do +40 stupňů

-          kompostér je kónický (viz foto 2)

 

 Videonávody ke složení menších kompostérů jsou uvedeny v odkazech níže, k výdeji však budou kompostéry o objemu 1400 l, tedy větší, ale podstata složení je stejná: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FcK0_5vL27o

https://www.youtube.com/watch?v=ShRGOzi3Wb4

 

 


07.11.2019
Díky dotaci rozdá město zdarma občanům šest stovek kompostérů.

31.10.2019

 

Město rozšířilo nabídku pro ekologicky smýšlející občany.


 Od 01.01.2020 budou mít obce zákonnou povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Až do konce října letošního roku se proto ve městě instalují tři desítky nového druhu popelnice. Jde o oranžovo-černé nádoby o objemu 240 litrů určené k odkládání jedlých olejů a tuků. Tuto službu dosud ve městě nabízel pouze Sběrný dvůr Technických služeb Karviná, který v této bezplatné službě bude nadále pokračovat. Lidé však tuto službu dosud příliš nevyužívají. Oleje a tuky tak dnes nejčastěji končí v toaletách a domovních odpadech, což znamená, že je kanalizace tuky znečišťována a zanášena. Město však očekává, že síť sběrných nádob rozmístěných po celém městě osloví svou dostupností občany, kterým není ekologie lhostejná.

Jedlé oleje a tuky se do nádob budou ukládat v uzavřených PET lahvích nebo jiných plastových obalech. Následný sběr a likvidaci bude bezplatně zajišťovat renomovaná společnost TRAFIN OIL, a.s. Odpadové nádoby se budou vyprazdňovat přibližně jednou za tři měsíce, což představuje běžný interval pro naplnění nádoby. V případě hrozícího přeplnění provede firma mimořádný svoz do pěti dnů od obdržení výzvy oprávněným zaměstnancem Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné.

Důležitá informace – v odpadových nádobách lze shromažďovat pouze a výhradně jedlé oleje a tuky bez příměsi saponátů a jiných chemických přípravků, zbavené větších mechanických nečistot či jiných odpadních materiálů a zbytků jídla. Rovněž podíl vody či ztužených tuků a drobných nečistot nesmí přesáhnout deset procent.

Seznam s umístěním nádob najdete rovněž na našem webu.


Zdroj: https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-komunalnich-sluzeb/nove-odpadove-nadoby-na-tuky-a-jedle-oleje
31.10.2019

 


Stanoviště: viz. seznam oranžovo-černých 240 litrových nádob na jedlé oleje a tuky

Vývozy nádob probíhají dle stanového harmonogramu v rámci uzavřené smlouvy s firmou TRAFIN OIL, a.s., a to vždy 2. týden v lednu, dubnu, červenci a říjnu běžného roku.

V případě přeplnění nádob firma TRAFIN OIL, a.s. provede do 5 pracovních dnů mimořádný svoz od obdržení výzvy oprávněným zaměstnancem Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné.

Do odpadových nádob na potravinářské oleje a tuky (oranžovo-černé nádoby) se vkládají pouze uzavřené PET láhve nebo jiné plastové uzavřené obaly.

V odpadových nádobách lze shromažďovat pouze a výhradně jedlé oleje a tuky bez příměsi saponátů a jiných chemických přípravků, zbavené větších mechanických nečistot či jiných odpadních materiálů a zbytků jídla. Rovněž podíl vody či ztužených tuků a drobných nečistot nesmí přesáhnout 10 %.


Zdroj: https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-komunalnich-sluzeb/svozy-240-litrovych-nadob-na-oleje-a-tuky?lang=1&ref=m&source=email31.10.2019

 

Zimní údržba ve městě


Rada města Karviné schválila plán zimní údržby komunikací ve městě pro období 2019/2020.

 

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla prováděna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Plán zimní údržby naleznete zde: ZIMNÍ ÚDRŽBA 2019-2020 ZIMNÍ ÚDRŽBA 2019-2020 (748,14 KB)

 

Zdroj: https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-komunalnich-sluzeb/zimni-udrzba-ve-meste?lang=1&ref=m&source=email

 

 


31.10.2019


Vážení občané, 

 

informujeme Vás, že ve středu 06. 11. 2019 je Psí útulek v Darkově pro veřejnost uzavřen.

 

Velice se Vám omlouváme a zároveň děkujeme za pochopení.


 

 


14.10.2019

 

Dobrý den,

oznamujeme Vám změnu provozní doby na sběrném dvoře.

 

Od 1. listopadu do 31. března

Pondělí - pátek  7:30 - 16:00 hod.

sobota              6:00 - 14:30 hod.

neděle                          ZAVŘENO


Dále Vás upozorňujeme, že ve státní svátek dne 28. 10. 2019 bude sběrný dvůr uzavřen.


14.10.2019

Zdroj: https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-komunalnich-sluzeb/nove-odpadove-nadoby-na-tuky-a-jedle-oleje?lang=1&ref=m&source=email

 

Od 01.01.2020 budou mít obce zákonnou povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Až do konce října letošního roku se proto ve městě instalují tři desítky nového druhu popelnice. Jde o oranžovo-černé nádoby o objemu 240 litrů určené k odkládání jedlých olejů a tuků. Tuto službu dosud ve městě nabízel pouze Sběrný dvůr Technických služeb Karviná, který v této bezplatné službě bude nadále pokračovat. Lidé však tuto službu dosud příliš nevyužívají. Oleje a tuky tak dnes nejčastěji končí v toaletách a domovních odpadech, což znamená, že je kanalizace tuky znečišťována a zanášena. Město však očekává, že síť sběrných nádob rozmístěných po celém městě osloví svou dostupností občany, kterým není ekologie lhostejná.

Jedlé oleje a tuky se do nádob budou ukládat v uzavřených PET lahvích nebo jiných plastových obalech. Následný sběr a likvidaci bude bezplatně zajišťovat renomovaná společnost TRAFIN OIL, a.s. Odpadové nádoby se budou vyprazdňovat přibližně jednou za tři měsíce, což představuje běžný interval pro naplnění nádoby. V případě hrozícího přeplnění provede firma mimořádný svoz do pěti dnů od obdržení výzvy oprávněným zaměstnancem Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné.

Důležitá informace – v odpadových nádobách lze shromažďovat pouze a výhradně jedlé oleje a tuky bez příměsi saponátů a jiných chemických přípravků, zbavené větších mechanických nečistot či jiných odpadních materiálů a zbytků jídla. Rovněž podíl vody či ztužených tuků a drobných nečistot nesmí přesáhnout deset procent.

Seznam s umístěním nádob najdete rovněž na našem webu.14.10.2019

Zdroj: https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-komunalnich-sluzeb/v-karvine-novem-meste-v-rijnu-spolecne-setridime-odpad-ze?lang=1&ref=m&source=email

 

03.10.2019, aktualizováno 10.10.2019 – RESIDOMO ve spolupráci se statutárním městem Karviná a společností EKO-KOM přináší unikátní projekt Setřiď Karvinou. Na čtyři říjnové víkendy připravili společně občanům Karviné-Nového Města podmínky k vyklizení nepotřebného nepořádku ze sklepů a bytů. Vždy v pátek a sobotu budou na určených místech mimořádně přistaveny velkoobjemové kontejnery. S objemným odpadem ze sklepů a bytů pomohou zdarma pracovníci stěhovací služby.

 Záměrem akce je odpad nejen zlikvidovat, ale také třídit. Proto bude v osmi vybraných lokalitách k dispozici dvacet nových kontejnerů na třídění odpadů. Během akce dostane každý zájemce z řad občanů navíc k dispozici ochranné rukavice a barevné pytle na roztřídění plastů, papíru a skla, to společně s postupem, jak správně třídit odpady. Každý, kdo pytle přinese zpět správně naplněné sklenicemi, papírem nebo plasty, získá výherní los. Po setření s ním pak může uplatnit v partnerských obchodech v Karviné slevu od 20 do 200 korun. Každý účastník pak získá praktický kalendář na příští rok.

 

Minulý týden v pátek a sobotu se do akce zapojilo přes 300 lidí na ulicích U Bažantnice, Sokolovská a Ruská. Svezeny byly čtyři velkoobjemové kontejnery odpadu ze sklepů a bytů, naplněny byly také přistavené kontejnery sklo, plast a papír. Akce pokračuje i tento týden.

 Místa a termíny konání úklidové akce

TERMÍN

9:00-12:30

13:30-17:00

Pátek 4.10.

U Bažantnice 1115
(parkoviště)

U Bažantnice 1790
(Juventus)

Sobota 5.10.

Sokolovská 1718
(u výměníku)

Ruská 1776
(za B barem)

Pátek 11.10.

Závodní 2454
(za Mototechnou)

Náměstí Budovatelů 1416
(kontejnerové stání)

Sobota 12.10.

Čapkova 1582 a 1583
(parkoviště)

Makarenkova 2459
(Předvoj – nádvoří budovy)

Pátek 18.10.

Ruská 1776
(za B barem)

Sokolovská 1718
(u výměníku)

Sobota 19.10.

U Bažantnice 1790
(Juventus)

U Bažantnice 1115
(parkoviště)

Pátek 25.10.

Makarenkova 2459
(Předvoj – nádvoří budovy)

Čapkova 1582 a 1583
(parkoviště)

Sobota 26.10.

Náměstí Budovatelů 1416
(kontejnerové stání)

Závodní 2454
(za Mototechnou)

 

11.10.2019

 

Upozornění na změnu provozní doby psího útulku pro veřejnost:

Od 1. listopadu 2019: úterý-neděle: 12-15 hod.

 

 

Technické služby Karviná, a.s.

PSÍ ÚTULEK KARVINÁ


Provozní doba:

Kynologická  péče: 7-15.30 hod.

(7-12hod., 15-15.30 hod. pro veřejnost zavřeno)

Polední přestávka: 11.30-12 hod.

 

 

Pro veřejnost:

ÚT-NE:  12-15 hod.

(Pondělí je pro veřejnost zavřeno - sanitární den)

Telefon: 727 869 211  (út-ne  10-11.30h.)

Web: http://www.tsk.cz/


Upozornění na změnu provozní doby
25.09.2019

 

Vážení občané informujeme Vás, že dne 28. 09. 2019

bude Sběrný dvůr otevřen od 6:00 - 14:30 . Děkujeme Vám za pochopení.02.08.2019

V Karviné mají i v horkých letních dnech pracovníci technických služeb napilno každý den. Jejich činnost je různorodá, od oprav výtluků, kanálových vpustí přes svoz odpadu až po třeba výstavbu nových dětských hřišť. Nově ve městě přibyla na zkoušku i solární veřejná osvětlení.

 

https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000016843/chlapi-z-technickych-sluzeb-zvladaji-prace-vseho-druhu-a-jeste-vymysleji-novinky

 

 


02.08.2019


Vážení občané informujeme Vás, že od 1.9.2019 bude změna provozní doby sběrného dvora – nově

po – pá 8:30 h – 17 h, sobota stejná 6 h – 14:30 h, neděle zavřeno.

 Děkujeme Vám za pochopení.


29.07.2019
V psím útulku v Karviné-Darkově se v současné době opravují omítky, stěny září novou bílou barvou, kotce dostávají nový nátěr a část stěn je zpevněna perlinkou.

29.07.2019

 

Také v letošním roce probíhá pravidelné čištění kanalizačních vpustí. Žádáme projíždějící i parkující řidiče o zvýšenou ohleduplnost a respektování dopravního značení.

 


28.06.2019

 

Vážení občané informujeme Vás, že ve  dnech

05. 07. a 06. 07. 2019

bude Sběrný dvůr uzavřen. Děkujeme Vám za pochopení.
26.06.2019
 
 
 

26.06.2019

 

Harmonogram čištění kanalizačních vpustí


Karviná Ráj (1.7.-15.7.)


Okružní, Ve Svahu, Olbrachtova, Haškova, Sovova, Horova, V Aleji, Božkova, Školská, Ciolkovského, U Lesa, Březová, Víta Nejedlého, Dačického, Prameny+kuří nohy, Božkova od ul. Prameny po ul. Kosmonautů

 

Karviná Nové Město (16.7.-30.7.)


Komenského, Ruská, Palackého, Tovární, Závodní, Jaroslava Vrchlického, Dělnická, Janského, Holubova, Urxova, Čapkova, Jurkovičova, tř. Osvobození, Nedbalova, Kořenského, Sokolovská, Fibichova, Dvořákova, Cihelní, Luční

 

Karviná Mizerov (31.7.-13.8.)


Na Kopci, Majakovského, Čajkovského, Kpt. Jaroše, Stavbařů, Studentská, C 5+parčík, okolo Kosmosu, Zahradnická, Tyršova, U Studny, Kirovova, Příční, Centrum, Olšová, Potoční, Žižkova, chodník tř. 17. listopadu od ul. Borovského po ul. Rudé armády, Mickiewiczova

 

Karviná Hranice (14.8.-23.8.)


Žižkova, Čsl.armády, Rudé armády, Bratranců Veverkových, Divišova, Mendelova, chodník od ul. Čsl. armády po tržnici, Flemingova, Einsteinova, Kašparova, Slovenská, chodníky Žižkova od ul. Leonovova po tenisové kurty, okolo krytého bazénu, Modřínová, Jedlová, Borová, Jarní, Včelařská, Hraničářská, Krátká, Mizerovská, Nad Dubinou, Lesní, Chodská, J.Š.Baara, Průkopnická, Družstevní, Jiráskova

 

Karviná Nové Město (26.8.-9.9.)


Sportovní, Fučíková, Zakladatelská, Gustawa Morcinka, Družby, Brožíková, Řecká, U Bažantnice Na Vyhlídce, nám. Budovatelů, Mírová, Družby, Makarenkova, U Svobodáren, spojovací komunikace nám. Budovatelů – Mírová – Havířská, spojovací komunikace nám. Budovatelů –tř. Družby - U Bažantnice

 

K 25.06.2019 bylo provedeno vyčištění kanalizačních vpustí v těchto lokalitách:


Masarykovo nám.+přilehlé komunikace

Fryštátská

Vydmuchov

Karviná Louky

Karviná Darkov

Karviná Starý Ráj

Karviná Staré Město

 

 

Zpracoval: Ladislav Hujda

24.06.2019

 

Soutěž „O keramickou popelnici“ přinesla městu další titul Skokan roku.


24.06.2019

 

 Pár krátkých článků o nás :)

 

 


14.06.2019


Přispějte i vy vysloužilým elektro spotřebičem k výhře našeho města.

 

 

Až do konce září probíhá 3. ročník soutěže AKTIVNÍ OBEC, ve které města a obce soutěží ve zpětném odběru vysloužilého elektra. Počítají se všechny elektro spotřebiče vhozené do červených kontejnerů na území města. Vítěz soutěže pořádané neziskovou společností Asekol získá 20 tisíc korun.

 

Naše město recyklací elektrospotřebičů ulevuje životnímu prostředí dlouhodobě. V roce 2018 občané Karviné odevzdali k recyklaci 32,29 tun elektrozařízení, což je o 3,13 tuny více než v roce 2017. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Karviná obdržela od společnosti Asekol Certifikát environmentálního vyúčtování vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Ze studie neziskové společnosti Asekol, se kterou spolupracujeme na recyklaci vytříděných elektrozařízení dlouhodobě, vyplývá, že Karviňáci svým ekologickým chováním v loňském roce uspořili 445,94 MWh elektřiny, 26 429,71 litrů ropy, 1 922,07 m3 vody a 14,91 tun primárních surovin.


Navíc jsme snížili produkci nebezpečných odpadů o 400,42 tun a emise skleníkových plynů o 90,40 tun CO2 ekv. (K uvedenému snížení produkce skleníkových plynů za vysloužilé elektro lze ještě doplnit údaj společnosti EKO-KOM, a.s., která za rok 2018 eviduje u našeho města úsporu 1 885,89 tun CO2 ekv. za vytříděný komunální odpad, včetně obalového.)

 


27.05.2019

 

Vítězi soutěže „Hejbni s elektrem“ jsou Karviná, Děčín a České Budějovice


Společnost Elektrowin hodnotila množství odevzdaného elektra prostřednictvím sběrných dvorů.

 

20.05.2019 – Karviná se stala „Skokanem roku“ v 1. ročníku soutěže „Hejbni s elektrem pro lepší život“, kterou pro statutární města v České republice v loňském roce vyhlásil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN. Obyvatelé dokázali během 12 soutěžních měsíců odevzdat k recyklaci celkem 102,3 tun starého elektra.

Kategorii A pro města od 40 000 do 89 999 obyvatel vyhrál Děčín, v kategorii B pro města nad 90 000 obyvatel zvítězily České Budějovice. Kritériem hodnocení byla hmotnost zpětně odevzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele města.

 

Úspory díky recyklaci


Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve čtvrtek 16.05.2019 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Předseda představenstva ELEKTROWIN a.s. Roman Tvrzník při něm připomněl, že za bezmála 14 let fungování tohoto kolektivního systému se díky recyklaci spotřebičů podařilo ušetřit 4,5 milionu tun emisí CO2 a také 2,5 milionu MWh elektrické energie. „Díky surovinám, které bylo možné z odevzdaných spotřebičů získat a znovu použít, se nemusely těžit a zpracovávat nerostné zásoby,“ vysvětlil Roman Tvrzník.

Podle výkonného ředitele Svazu měst a obcí České republiky Pavla Drahovzala se díky tomu podařilo ušetřit z obecních a městských rozpočtů tři čtvrtě miliardy korun. „Prostředky mohly být použity na výstavbu vodovodů, kanalizace, chodníků a další občanské vybavenosti,“ připomněl Drahovzal účastníkům slavnostního vyhlášení.

 

Odměny pro vítěze


Soutěž byla zahájena 01.04.2018 a započítávaly se do ní výsledky dosažené k 31.03.2019. Kritériem hodnocení byla hmotnost zpětně odevzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele města.

Celkem 25 zapojených měst soutěžilo o největší celkové množství elektrospotřebičů odevzdaných prostřednictvím sběrných dvorů na jejich území. Aktivně tím přispěla k ochraně životního prostředí, navíc mohla získat jednu z finančních výher.

V Děčíně se od dubna 2018 do března 2019 podařilo vysbírat 4,28 kg na obyvatele, v Českých Budějovicích připadlo na každého 3,57 kg. Karviná jako skokan roku zaznamenala meziroční nárůst o 64,2 % a odnesla si za to padesátitisícovou prémii. V kategorii A, stejně jako v kategorii B, získali první tři soutěžící odměny ve výši 60, 40 a 25 tisíc korun. 

 

Celkové výsledky


Kategorie A: 1. Děčín – 2. Prostějov – 3. Jihlava

Kategorie B: 1. České Budějovice – 2. Plzeň – 3. Olomouc

Skokan roku: Karviná


V souladu s pravidly musel každý soutěžící dopředu oznámit účel, ke kterému využije případnou výhru. Získaná částka tak bude použita ve prospěch čtyřnohých společníků v Karviné.

 

 

 

 

Zdroj: https://www.karvina.cz/deje-se/skokan-hejbni-s-elektrem?lang=1&ref=m&source=email

 


24.05.2019

 

V důsledku překročení roční kapacity sběrného dvoru u stavebního odpadu (stavební suť, cihly, omítky, tašky, kamenivo aj.) nemůžeme, zde tento odpad přjímat do konce tohoto roku. Možné alternativy uložení tohoto odpadu:

 

Placené služby:

Depos Horní Suchá, Solecká1/1321, 735 35, Horní Suchá

Ovex plus, s. r. o., Kašpárkovice, areál býv. Dolu Dukla

GPS Souřadnice 49.8207317N, 18.4411575E

 

Děkujeme Vám za pochopení!


10.05.2019

 

Zveme Vás na jednání jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady společnosti Technické služby Karviná, a.s., které se bude konat dne

 

 

12. června 2019 ve 13:00 hod.

 

v zasedací místnosti - suterén radnice,

ul. Fryštátská čp. 72, Karviná - Fryštát

 

Celou pozvánku naleznete v přiloženém odkazu.

POZVÁNKA


29.04.2019

 

Sběrný dvůr bude ve středu 01. 05. 2019 a 08. 05. 2019 UZAVŘEN.

Veškeré vývozy odpadu ve středu 01. 05. 2019 a 08. 05. 2019 budou probíhat jako každou pracovní středu bez omezení.11.04.2019

  

Provozní doba sběrného dvora přes svátky: 

 

PÁTEK 19. 04. 2019 ZAVŘENO

SOBOTA 20. 04. 2019 6 h – 14:30 h

NEDĚLE 21. 04. 2019 ZAVŘENO

PONDĚLÍ 22. 04. 2019 ZAVŘENO

 

Děkujeme za pochopení! Přejeme krásné svátky.09.04.2019

 

KROCANÍ RODINKA ZPESTŘÍ ŽIVOT ZOOKOUTKU


Mezi obyvatele zookoutku v parku Boženy Němcové se začlenila ode dneška nová krocaní rodinka. Zatím se budou několik týdnů adaptovat ve voliéře. Jednoho dvouletého krocaního samce a dvě samičky krůty dostalo město darem od chovatele z Petrovic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/karvina.oficialni.stranka.mesta/photos/pcb.2367206813324560/2367205783324663/?type=3&theater


01.04.2019

 

Změna termínů svozu komunálního odpadu od rodinných domů

Platí pouze pro uvedené ulice v částech města Karviná-Ráj, Nové Město, Mizerov a Hranice.

 

Od dubna 2019 dojde ke změně svozu komunálního odpadu od rodinných domů v částech města Karviná-Ráj (Mickiewiczova, Květná, Úzká), Nové Město (Za Panelárnou), Mizerov (Mickiewiczova, Žižkova - od kruhového objezdu nahoru, Mizerovská, Lesní, Chodská, J.Š. Baara, Družstevní, Průkopnická, Jasmínová, Jiráskova, U Vrtu, Nad Dubinou, K Lípě, Na Pěšině) a Hranice (Mickiewiczova, Žižkova, Včelařská, Jarní, Severní, Zimní, Krátká, Dlouhá, Hraničářská, Zalomená, Spojka, U Vodárny, Petrovická,  Rudé armády, Jedlová, Modřínová, Borová, Nad Cihelnou, U Kříže).

Nově tedy budou Technické služby Karviná, a.s. vyvážet odpadové nádoby v soboty. První vývoz proběhne v sobotu 6.4.2019. Tímto žádáme všechny obyvatele rodinných domů ve vyjmenovaných částech města o vystavení a zpřístupnění odpadových nádob. Informace o změně svozu komunálního odpadu obdrželi obyvatele daných částí již v předstihu do svých schránek prostřednictvím Technických služeb Karviná, a.s.

Zdroj: https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-komunalnich-sluzeb/zmena-svozu-komunalniho-odpadu-od-rodinnych-domu-v-castech01.04.2019

 

Čištění ulic po zimním období proběhne od 1.4. do 28.6. Uvedená data se mohou mírně změnit v závislosti na počasí.


Karviná - Fryštát + Darkov I. týden 1.4. – 5.4. Fryštátská, Vydmuchov,  Lázeňská, Sadová, Akátová,  Lázeňský propoj, Dr. Olszaka Mlýnská, Na Bělidle, Slámova, Alšova, Husova, Máchova, Hornická stezka, Zahradní, Polní, Svatopluka Čecha, Nádražní,  chodník Ostravská

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Hranice II.-III. týden 8.4. – 12.4. Žižkova, Čsl.armády, Rudé armády, Bratranců Veverkových, Divišova, Mendelova,  chodník od ul. Čsl. armády po tržnici, Flemingova,  Einsteinova, Kašparova, Slovenská,  chodníky Leonovova 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Mizerov IV.-V. týden 15.4. – 26.4. Na Kopci, Majakovského, Čajkovského, Kpt. Jaroše, Stavbařů,  chodník Dubina od ul. Stavbařů po ul. Žižkova, chodník ul. Žižkova od  tř. Těreškovové po ul. Mickiewiczovu, Studentská, C 5+parčík, okolí Kosmosu, Zahradnická, Tyršova, U Studny, Kirovova, Příční, Centrum, Olšová, Potoční, Žižkova, chodník tř. 17. listopadu od ul. Borovského po ul. Rudé armády, chodník ul. Rudé armády od tř. 17. listopadu po ul. Žižkova                                                                                                                                                         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Louky + Darkov + Lipiny VI. týden 29.4. – 7.5. Na Zátiší, Ke Hřišti,  Podjedlí, Malé Kempy, Velké Kempy,  Ke Statku, Za Mostem,  podél tratě (směr ke hřbitovu), Paseky, Těšínská,  Svornosti, Brožíkova, U Olše, Lipiny, U Potoka

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Ráj VII.-VIII.  týden 9.5. – 17.5. Okružní, Ve Svahu, Olbrachtova, Haškova, Sovova, Horova,  Božkova, V Aleji, Školská,  Ciolkovského, U Lesa, Březová, Víta Nejedlého, Dačického, Prameny+kuří nohy                                                                                                                                               

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Starý Ráj IX. týden 20.5. – 27.5. Pokrok, Rošického, Kubiszova, Za Splavem, Šeříková, Slepá, Slunečnicová, Pionýrů, Na Výsluní, Jabloňová, Višňová, U Státní hranice, Rajecká, U Hřiště, Bažantnice, Na Stráni, Ořechová, Zelená, Na Parcelách, U Mateřské školy, V Zákoutí, U Farmy, Borovského /neutrálka/, chodník ul. Polská

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Nové Město X. týden 28.5. – 6.6. Komenského, Ruská, Palackého, Sokolovská, Tovární, Závodní, Jaroslava Vrchlického, Dělnická, Janského, Holubova, Urxova, Čapkova, Jurkovičova, tř. Osvobození, Nedbalova, Kořenského,  Fibichova, Dvořákova, Cihelní, Luční

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Nové Město XI. týden 7.6. – 17.6. Sportovní, Fučíková, Zakladatelská,  Gustawa  Morcinka, Družby, Brožíková, Řecká, U Bažantnice, Na Vyhlídce, nám. Budovatelů, Mírová, Makarenkova, spojovací komunikace nám. Budovatelů - Mírová - Havířská, spojovací komunikace nám. Budovatelů - Družby - U Bažantnice, U Svobodáren

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Mizerov XII. týden 18.6. – 24.6. V Polích, Podlesí, Mickiewiczova, Poutní, Žižkova, Modřínová, Jedlová, Borová, Jarní, Včelařská, Hraničářská, Krátká, U Vodárny, Petrovická, Mizerovská, Nad Dubinou, Lesní, Chodská, J.Š.Baara, Průkopnická, Družstevní, Jiráskova

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karviná - Staré Město + Olšiny XIII. týden 25.6. – 28.6. U Tratě, nám. Ondry Foltýna, Za Vsí, Požárnická, Lešetínská, U Řeky, Myslivecká, Dětmarovická, Staroměstská, Olšiny, Hlíny, Za Panelárnou, chodníky Na Novém poli 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracoval: Technické služby Karviná, a.s.


 29.03.2019


UMĚLEC OZDOBIL SVOZOVÉ AUTO TECHNICKÝCH SLUŽEB


V ulicích města můžete spatřit malé PIAGGIO Technických služeb, která má zcela nový kabát. O tuhle krásu se postaral umělec Nikola Vavrous (www. khoma. cz). Toto vozidlo sváží odpadky z odpadkových košů v ulicích města. Nyní jistě svým vzhledem zaujme nejednoho Karviňáka.

Perfektní práce! :)

 

   

Zdroj:

https://www.facebook.com/mestokarvina/photos/pcb.2223882314336696/2223880931003501/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mestokarvina/

 

 


25.02.2019

 

TECHNICKÉ SLUŽBY ROZŠIŘUJÍ NABÍDKU PRO VEŘEJNOST


Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné ve spolupráci s Technickými službami Karviná nabízí pro veřejnost, fyzické a právnické osoby, sečení trávy. Ceník rozšířené nabídky nové služby a více informací získáte u vedoucího provozovny Údržba Emila Dostala na tel. č. 606 743 342, e-mail: udrzba@tsk.cz nebo vedoucího provozu Adama Balvara na tel. č. 602 585 570, e-mail: vedouciprovozu@tsk.cz.

https://www.facebook.com/karvina.oficialni.stranka.mesta/photos/a.196251130420150/2302857953092780/?type=3&theater25.02.2019

 

PTAČÍM CESTOVATELŮM KONČÍ VÝLETOVÁNÍ


Dnešní dopoledne ošetřovatelé Technických služeb vrací karvinské pávy z části Ráj zpátky do zookoutku. Tak jim končí poznávačka městem Karviná. Uvidíme, kam se vydají na špacír, až zas budou puštěni volně. Největší cestovatelské ambice má pětiletý samec darovaný zámečkem Petrovice, jednoletí pávi darovaní z Rajnhradu ho všude následují. Děkujeme vám všem za zájem a ochranu. Ptáci se stali součástí života v našem městě. Radost budou dělat několik týdnů ve voliéře v zookoutku v parku Boženy Němcové.

 

 


https://www.facebook.com/karvina.oficialni.stranka.mesta/photos/pcb.2299670290078213/2299669210078321/?type=3&theater14.01.2019

 


Až do konce března můžete starým elektrem pomoci hned dvakrát.
11. 01. 2019 – Jak jsme vás již informovali, Karviná se v dubnu loňského roku zapojila do soutěže statutárních měst ve sběru starého elektra. Společnost ELEKTROWIN, organizátor soutěže Hejbni s elektrem pro lepší život, odmění ta města, která prostřednictvím sběrného dvora odevzdají do konce března 2019 nejvíc vysloužilých elektrospotřebičů. Kritériem hodnocení je hmotnost zpětně odevzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele města.

První ročník soutěže vstoupil do své druhé poloviny, zapojeno je do něj celkem 25 měst. „Jsme rádi, že také chcete ‚hejbnout s elektrem‘, děkujeme za váš odpovědný přístup k životnímu prostředí,“ vzkazuje účastníkům Roman Tvrzník, předseda představenstva ELEKTROWIN a.s. Jeho kolega Tomáš Kirbs dodává: „Až dosud odevzdali obyvatelé statutárních měst do našeho systému celkem 2 701 tun elektrozařízení, což je přibližně o 100 tun více, než bylo odevzdáno za stejné časové období v roce 2017.“

První tři města získají odměny ve výši 60, 40 a 25 tisíc korun, výše odměny u kategorie „Skokan roku“ činí 50 tisíc korun. Karviná případnou výhru věnuje svému psímu útulku.


Zdroj: https://www.karvina.cz/deje-se/hejbni-s-elektrem-pokracuje?lang=1&ref=m&source=email

08.01.2019

 

V těchto dnech zaměstnanci Technických služeb svážejí stromky operativně od kontejnerových stanovišť speciálně vyčleněným automobilem, který je v případě potřeby posílen. K míchání s ostatním kusovým odpadem nedochází, takže nic nebrání zpracování stromků v Horní Suché na bioodpad. 

Každoročně je tak svezeno okolo 5 tun vánočních stromků, které máte možnost zdarma odevzdat v areálu sběrného dvora Technických služeb Karviná v Karviné-Novém Městě.

Ani tři vzrostlé vánoční stromy z veřejných prostranství nepřijdou na zmar. Větve se použijí na zakrytí zazimovaných keřů a špalky na otop v psím útulku.Zdroj: https://www.karvina.cz/deje-se/technicke-sluzby-svazeji-vanocni-stromky?lang=1&ref=m&source=email


11.12.2018


Vážení občané,

děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v roce 2018.
Do nového roku 2019 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.


 

 


10.12.2018


POZOR VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA! 


Provozní doba sběrného dvora přes svátky: 

 

24. 12. 2018        ZAVŘENO             

25. 12. 2018        ZAVŘENO 

26. 12. 2018        ZAVŘENO 

27. 12. 2018          8 – 16 h 

28. 12. 2018          8 – 16 h 

29. 12. 2018          6 – 14:30 h 

31. 12. 2018          8 – 16 h

01. 01. 2019       ZAVŘENO


Děkujeme za pochopení! Přejeme krásné svátky.

 


05.12.2018

 

Nejen pejskaři oceňují nové odpadové nádoby!


Na konci měsíce října byla technickými službami dokončena postupná instalace

nových schránek s biologicky rozložitelnými sáčky na psí exkrementy. Na vybraných plochách v různých částech města vyrostlo 27 schránek, které doplnily desítku původních na papírové sáčky. Stanoviště s odpadkovými koši jsou opatřena nálepkami s poděkováním

pejskařům za úklid po jejich čtyřnohých společnících, včetně upozornění, že sáčky nejsou určeny na potraviny. Doplňování všech typů sáčků probíhá pravidelně vždy v pondělky, středy a pátky zaměstnanci Veřejné služby Magistrátu města Karviné. V rámci obnovy městského mobiliáře osadily Technické služby Karviná ve stejném období osm desítek historizujících odpadkových košů v parku Boženy Němcové, na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích historického jádra města.

 

 

Zdroj: https://www.karvina.cz/deje-se/karvinsky-zpravodaj-prosinec 2018?lang=1&ref=m&source=email

 

V psím útulku se dobře starají!

Potvrzuje to úspěch v kampani „Pomozme naplnit misky v útulcích“. Karvinský útulek patří mezi vítěze už potřetí. O ocenění rozhoduje komise složená z členů Nadace na ochranu zvířat a zástupců výrobce krmiv. Útulek díky výhře získal zásobu psího krmiva.

 

Zdroj: https://www.karvina.cz/deje-se/karvinsky-zpravodaj-prosinec 2018?lang=1&ref=m&source=email

 

Zookoutek je připraven na zimu

Krmelec plný sena a seník, kde se mohou schovat před sněžením je nachystaný v zookoutku pro zvířátka v parku Boženy Němcové. Ani v zimním období nepohrdnou čerstvým jablkem nebo mrkví, když půjdete zrovna na procházku.


 Zdroj: https://www.facebook.com/karvina.oficialni.stranka.mesta

 

Karvinská radnice se rozzářila

Dnes máme první adventní neděli a v Karviné se všude po městě naplno rozzářila vánoční výzdoba. Dnes i ta, která ještě nesvítila. Rozzářenou tak máme ode dneška také fryštátskou radnici. Užívejte atmosféry adventu, stavte se na vánoční trhy a opatrujte se!Zdroj: https://www.facebook.com/search/top/?q=karvin%C3%A1%20%C5%BEije&epa=SEARCH_BOX


05.12.2018

 

29.11.2018 Statutární město Karviná spolupracuje s firmou ELEKTROWIN a.s., která odebírá ze Sběrného dvora Technických služeb Karviná, a.s. vysloužilé elektrospotřebiče za účelem dalšího zpracování a recyklace. Podepsáním smlouvy o umístění a provozování kontejnerů –„wintejnerů“ v září tohoto roku se vzájemná spolupráce ještě zintenzivňuje. Shromažďování zpětně odebraného elektrozařízení v areálu technických služeb, včetně manipulace s ním je mnohem rychlejší a pro obsluhu všech zapojených pracovišť do zpětného odběru i snazší. V říjnu dodané shromažďovací kontejnery – wintejnery – poskytují větší kapacitu úložného prostoru a díky jejich uzamykatelnosti dochází k eliminaci rozebírání elektra po celé trase až k recyklační lince.

Jeden z kontejnerů je vyhrazen vysloužilé chladící technice, ve druhém končí ostatní velké spotřebiče jako např. pračky, sporáky či myčky. Své místo tu najdou i malé elektro spotřebiče odevzdané ve sběrném dvoře.


 

 

Statutární město Karviná také využilo svou možnost, a požádalo firmu ELEKTROWIN a.s. o čerpání zpětné odměny z Motivačního programu ve výši 11.966 Kč. Odměna je určena na pořízení dvou nájezdových ramp k wintejnerům a rudly k manipulaci s vysloužilým elektrozařízením. Obsluha wintejnerů a manipulace s velkými vysloužilými spotřebiči tak bude pro zaměstnance sběrného dvora ještě snazší.

Využíváním wintejnerů se pro občany nic nemění na způsobu odevzdávání starého elektra. Spotřebiče jsou nadále zdarma odebírány Sběrným dvorem v areálu technických služeb v Karviné-Novém Městě od 1. dubna do 31. října (po–pá: 8:00–18:00; so: 6:00–14:30; ne: zavřeno) a od 1. listopadu do 31. března (po–pá: 8:00–16:00; so: 6:00–14:30; ne: zavřeno).


Připomínáme, že nefunkční elektro odevzdané ve sběrném dvoře do konce března 2019 může pomoct psům bez domova. Statutární město, které do uvedeného termínu odevzdá prostřednictvím sběrného dvora nejvíc vysloužilého elektra, získá až 60 tis. Kč. Soutěž Hejbni s elektrem pro lepší život je právě v polovině. Karviná případnou výhru věnuje právě ve prospěch psího útulku. Pořadatelem soutěže je společnost ELEKTROWIN. Elektro ponechané u popelnic k rozebrání sběračům kovů se nepočítá – nepomáhá.


Zdroj: včetně fotografií https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-komunalnich-sluzeb/elektrowin-dokaze-trideni-odpadu-ocenit?lang=1&ref=m&source=email30.11.2018

 

Splňte pejskům v útulku jejich přání.

 

Na prodejně Super ZOO bude umístěn “Strom splněných přání,” kde zákazníci můžou pro Psí útulek Karviná nakoupit PŘÁNÍ.

A nejen to! Můžete také mrknout na odkazy, které pejskům a jiným zvířátkům pravidelně pomáhají!

 

http://www.nejensrdcem.cz

http://eshop.nejensrdcem.cz

https://www.superzoo.cz/

 

Naši pejsci už netrpělivě čekají, co bude letost pod stromečkem. Splníš jim přání?26.11.2018


V rámci projektu "Click and feed" jsme do našeho útulku obdrželi již podruhé krmivo Brit pro naše pejsky, za které moc děkujeme.

I Vy můžete podpořit tento projekt a každodenním kliknutím zajistit pejskům v útulcích krmivo. Kliknutí je zdarma a zabere vteřinku Vašeho času. ZDE MŮŽETE NAPLNIT DALŠÍ MISKU!

 


13.11.2018

 

 

Technické služby mají nového pomocníka

 

Nový multifunkční vůz čeká hlavní zkouška v zimě, bude však sloužit celoročně.

 

09.11.2018 – V ulicích města se již brzy objeví nový multifunkční Mercedes Unimog 423, který vylepší vozový park Technických služeb Karviná. Díky kompaktním rozměrům, integrovaným pohonům, ale také vynikající pojezdové rychlosti a snadnosti montáže jednotlivých nástaveb lze nosič nářadí Unimog považovat za kvalitního, efektivního a hospodárného pomocníka pro celoroční údržbu komunikací.

Ředitel technických služeb Zbyněk Gajdacz k investici řekl: „Koupě nového vozidla vycházela z potřeb Technických služeb Karviná zmodernizovat současný vozový park. Unimog představuje univerzální vozidlo, které se bude využívat po celý rok k údržbě komunikací statutárního města Karviné. Výhodou je kompaktnost s nástavbami ze starších vozidel, které již ve vozovém parku máme a můžeme je využít. Nahrazujeme jím vůz, který sloužil 21 let.“

Podle sněhových podmínek bude využíván pro odhrnování sněhu z komunikací sněhovým pluhem nebo pro odklízení sněhu sněhovou frézou. Tím se také projevuje jeho všestrannost, protože umožňuje spojení s velkým počtem nejrůznějších systémů sněhových pluhů, které již technické služby využívají.

Vozidlo bude využito při zimním posypu komunikací, vysokotlakém mytí povrchů, zavlažování, čištění silnic nebo při údržbě znečištěné kanalizace. Díky nádrži umístitelné přímo na korbu vozidla je Unimog v terénu soběstačný. Jeho multifunkčnost bude využívána rovněž při nehodách s únikem oleje nebo chemikálií, kdy je opatřen efektivními systémy k aplikaci a odsátí příslušného neutralizačního prostředku.

 

  

 ZDROJ: https://www.karvina.cz/deje-se/technicke-sluzby-maji-noveho-pomocnika?lang=1&ref=m&source=email

 


07.11.2018

 

Hlavním úkolem zimní údržby je zajistit sjízdnost a schůdnost, které mohou být způsobeny zimními povětrnostními vlivy nebo jejich důsledky. V závislost také i na společenských potřebách a ekonomických možnostech vlastníka místních komunikací.

Plán zimní údržby naleznete na stránkách Statutárního města Karviná:

 

 ZIMNÍ ÚDRŽBA 2018-2019 ZIMNÍ ÚDRŽBA 2018-2019

 

 

 

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBSAHUJE:


Rozdělení odpovědnosti

Materiálně-technické zabezpečení zimní údržby

Povinnosti dispečerů zimní údržby

Organizační a technické zabezpečení zimní údržby

Opatření k zajištění zimní údržby 2018/2019       

 


07.11.2018

 

BLÍŽÍ SE ADVENT, KARVINÁ INSTALUJE VÁNOČNÍ VÝZDOBU

Na Masarykově náměstí dnes ráno začala instalace vánoční výzdoby. Vždyť už za necelý měsíc tady máme první adventní neděli a vše musí být nachystáno (svítit se bude až o adventu). Pracovníci Technických služeb tak odedneška naplno pracují na instalaci. Po náměstí se budou zdobit uličky a hlavní tahy. Letos budeme mít opět tři vánoční stromy (náměstí, kino Centrum a kostel sv. Marka). Měly by přibýt i LED stromy na různých místech. Rozsvícení stromu na náměstí proběhne druhou adventní neděli 9. prosince.

"Pokud jde o nové světelné prvky, tak dojde pouze k výměně už starých prvků na ulici Svatováclavské. Bude tam nový světelný řetěz a sedm nových hvězd," říká mluvčí města Lukáš Hudeček.

 

 

ZDROJ: Karviná žije : https://www.facebook.com/mestokarvina/?__tn__=kC-R&eid=ARDK0lX29FrCiDggvp84IuoEpLtunqspzpvbA_3OYf7dwqMyl2I5feacMAz1UlhgmSL6Lomwzkwzomlo&hc_ref=ARS22WRLS3ucn24ZMFDj1cfBkvGpOm1xqBCeja7-gXBT2uq7ut1oEDRaCWC1386PPKw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARB3sO3wzA2WOm6uIoyqThYVv8dM-n6APM9BySV7_QSE92OrLdsrTskXMirz87P92Dtk0CBBGNcTBRXL_98MQZLdmTmY568LipdOU2leZSXysZL1jH9RSRrQ4JTiRR6TbG3mEsNmQgPe_OJH26MVKWCm6pYKLN87n1snQwc8mPROlbwVYgZdyq6Vt4c9MkGO7bY2aP-UTpfxRKEHtS7NUrMOiCU

fotografie: https://www.facebook.com/mestokarvina/photos/pcb.2031975053527424/2031974220194174/?type=3&theater 

 

 


25.10.2018

 


17.10.2018

 

Před nedávnem se obrátil na Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné pan Martin Špaldoň, který ve svém volném čase dobrovolnicky uklízí odpad v okrajových částech města. Chtěl zajistit, aby igelitové pytle s nasbíranými odpadky byly odvezeny zaměstnanci technických služeb dřív, než je někdo opět rozhází. Zaměstnanci magistrátu mu vyšli vstříc, a jeho úsilí podpořili nejen zajištěním odvozu nasbíraného odpadu v domluveném termínu, ale rovněž mu nahradili použité igelitové pytle za nové. Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnanci veřejné služby jsou určeni prioritně k udržování čistoty veřejného prostranství v obydlených částech města, magistrát podobné iniciativy vítá.

Pokud jste stejného smýšlení a ekologie vám není cizí, máte možnost pana Špaldoně podpořit. Tlumočíme na tomto místě jeho pozvánku na úklid okolí Karvinského potoka, oblast Pilňok v Karviné-Dolech. Akce se koná v tomto týdnu po oba víkendové dny od 10 do 13 hodin. Bližší informace včetně mapky a místa srazu ve facebookové pozvánce iniciátora akce.

Zdroj: https://www.karvina.cz/deje-se/uvedomeli-obcane-maji-zelenou?lang=1&ref=m&source=emailpouze ilustrační fotografie15.10.2018


Technické služby instalují osm desítek historizujících odpadových nádob.

12.10.2018 – V tomto týdnu začaly Technické služby Karviná s výměnou nových kovových odpadkových košů v městské památkové zóně. Nové prvky městského mobiliáře můžete vidět v parku Boženy Němcové, následovat bude Masarykovo náměstí a přilehlé ulice. Celkem by mělo být vyměněno do konce listopadu na osm desítek košů, vše v závislosti na vhodných klimatických podmínkách. Typ odpadových nádob i tmavě zelená barva našeho historizujícího mobiliáře jsou v souladu se stanoviskem památkového ústavu.

Mimo práce v památkové zóně města pokračují zaměstnanci technických služeb v instalaci odpadových nádob se sáčky na psí exkrementy. Nově je můžete využít v Rajecké remíze či ulici Borovského poblíž čp. 671 v Karviné-Ráji nebo v lesoparku Bažantnice naproti čp. 1117 v Karviné-Novém Městě. Pokud klimatické podmínky dovolí, budou v průběhu října a listopadu doinstalovány poslední čtyři nádoby z celkem téměř tří desítek nových košů tohoto typu.

 

Zdroj: https://www.karvina.cz/deje-se/vymena-kosu-v-historickem-jadru-mesta?lang=1&ref=m&source=email


 


10.10.2018

 

Na hlavní třídě 17. listopadu odstraňují pracovníci Technických služeb Karviná v těchto dnech zastaralé sloupy veřejného osvětlení a nahrazují je novými. Původní sloupy už dosluhují, sloužily více jak třicet let. „Bezpečnost silničního provozu vyžaduje, abychom sloupy sledovali. Provedli jsme měření tloušťky a zjistili jsme, že některé ze sloupů jsou natolik zkorodované, že jsme museli přistoupit k jejich odstranění,” vysvětlil důvod výměny ředitel Technických služeb Karviná Zbyněk Gajdacz. Technickým službám pomáhají i učni oboru elektrikář místní Střední školy techniky a služeb. „Mám týden školu, týden praxi a pomáhám tady s lampami, zapojuji kabely a dělám další nejrůznější práce,” řekl jeden z učňů Daniel Karfík. Škola posílá své studenty a učně na praxi pravidelně celkem do 130 firem našeho regionu, Technické služby Karviná jsou jednou z nich.Zdroj: https://www.karvina.cz/deje-se/vymena-sloupu-verejneho-osvetleni?lang=1&ref=m&source=email09.10.2018

 

Dnešním dnem počínaje po dobu přibližně jednoho měsíce bude probíhat mytí a desinfekce odpadových nádob na všech kontejnerových stanovištích v sídlištních zástavbách Karviné. Rychlost čištění může být ovlivněna klimatickými podmínkami.

Službu provede společnost SMO, městská akciová společnost Orlová, která disponuje speciální mobilní myčkou odpadových nádob. Vozidlo s myčkou bude kopírovat jednotlivé svozové trasy Technických služeb Karviná, které ve spolupráci s Odborem komunálních služeb Magistrátu města Karviné tuto službu objednaly. Mytí se provádí tlakovou vodou a speciálním přípravkem – detergentem – uvnitř nástavby vozidla, tzn. přímo v místě stání odpadových nádob.

Vyčištěny budou všechny nádoby na směsný komunální odpad a všechny nádoby na papír a plasty. Součástí objednávky jsou rovněž vybrané odpadové nádoby na sklo, kterými se v tomto týdnu začíná za použití menšího stroje. V příštím roce budou při obdobné akci vyčištěny i odpadové nádoby u rodinných domů.


Zdroj:https://www.karvina.cz/deje-se/odpadove-nadoby-na-sidlistich-projdou-desinfekci?lang=1&ref=m&source=email25.09.2018


POZOR!!!

 

Ve státní svátek v pátek 28. 09. 2018 je sběrný dvůr otevřený od 8:00 do 16:30 hodin. Děkujeme za pochopení.


 


03.07.2018


Vážení občané,

upozorňujeme Vás na změnu otevírací doby sběrného dvora o státních svátcích 5. 7. 2018 - 6. 7. 2018. Sběrný dvůr bude otevřen od 8:00 do 16 hodin.

 

Děkujeme  Vám za pochopení.
11.05.2018


Zveme Vás na jednání jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady společnosti Technické služby Karviná, a.s., které se bude konat dne

 

 

11. června 2018 ve 13:00 hod.

 

v zasedací místnosti - suterén radnice,

ul. Fryštátská čp. 72, Karviná - Fryštát

 

Celou pozvánku naleznete v přiloženém odkazu.

POZVÁNKA


07.05.2018

 

Dne 26.4.2018 k nám na exkurzi zavítala MŠ Vilík z ul. Tř. Družby. Zhruba 30 dětí mohlo vidět jak funguje sběrný dvůr nebo jak u nás třídíme a lisujeme plasty. Jelikož osvěta začíná od těch nejmenších, dostali od nás různá pexesa, omalovánky, samolepky nebo jiné upomínkové materiály týkající se separace či samotných Technických služeb.


 

 

 

 


16.04.2018

 

Technické služby mimo materiální pomoc pomáhaly také aktivně při akci Ukliďmě Česko! Někteří zaměstnanci z vlastní iniciativy zorganizovali úklid a vytipovali pár lokalit, kde bylo zapotřebí udělat pořádek (část lázeňského parku). Operativně probíhal i svoz odpadu. Ve spolupráci s ostatními organizátory byl odvážen průběžně odpad.


Jednalo se především o pytle s komunálním odpadem nebo jiný kusový odpad. Velice se zdařily akce Ukliďme si naše moře! a Ukliďme Dubinu! Všem organizátorům patří poděkování za svou aktivitu a v neposlední řadě také všem dobrovolníkům, kteří odvedli velký kus práce! Děkujeme všem zůčastněným!


 
09.04.2018

Program kulturního měsíčníku Karviná naleznete zde:

 

Plakát s aktuálním programem můžete stahovat z tohoto ODKAZU.

 

 


05.04.2018


UKLIĎME ČESKO! 

Již  v sobotu 07. 04. 2018 - to je totiž hlavní úklidový den!

Technické služby Karviná, a. s. se letos zapojí do materiální výpomoci v rámci akce UKLIĎME ČESKO, která každoročně motivuje spousty nových nadšených dobrovolníků. Na této akci se podílíme materiální výpomocí, která zahrnuje poskytnutí  např. rukavic a pytlů a odvoz odpadů. Taktéž máme připravený úklid části parku V Darkově od Tesca směrem k Darkovskému mostu a následně pak od mostu podél koryta Olzy směrem k ulici Za Splavem.

 Jedná se dobrovolnou akci, která probíhá po celé ČR. Tato akce spočívá v tom, že se u vybraných lokalit dobrovolníci zapojují do úklidu a to malých či větších nelegálních skládek, nepořádku. Minulý rok se sesbíralo neuvěřitelných 1500 tun odpadu. Na interaktivní mapě (http://www.uklidmecesko.cz/map/) se můžete podívat, kde se letos bude uklízet a kde se do akce můžete zapojit. Z této interaktivní mapy lze vyčíst, že v Karviné proběhne více dobrovolných aktivit, kde se zapojí např.  organizace, jednotlivci a taktéž školy:)

Již jsme informovali v odkazu: http://www.tsk.cz/news/82/18/PROJEKT-UKLIdME-SVeT-UKLIdME-cESKO.html

 

Více informací naleznete zde:

http://www.uklidmecesko.cz/

http://www.uklidmecesko.cz/5_kroku_k_uspesnemu_uklidu_2018.pdf

http://www.uklidmecesko.cz/organizacni_a_bezpecnostni_pokyny.pdf

http://www.uklidmecesko.cz/podpora/materialniPodpora/

 

Zdroj: Vlastní


05.04.2018


Karviná bojuje o výhru v soutěži Hejbni s elektrem pro lepší život.

Prvního dubna odstartovala akciová společnost ELEKTROWIN soutěž pro statutární města ve zpětném odběru elektrozařízení. Karviná se jmenovanou společností dlouhodobě spolupracuje na povzbuzení pozitivního přístupu občanů k životnímu prostředí. Proto věříme, že obyvatelé našeho města najdou cestu k červeným kontejnerům pro sběr drobných elektrospotřebičů, ale také do sběrného dvora v areálu Technických služeb Karviná. V Bohumínské ulici čp. 1878 v Karviné-Novém Městě rádi převezmou k recyklaci i ty větší vysloužilé domácí pomocníky.

Sběrný dvůr má otevřeno od 1. dubna do 31. října v pracovní dny od 8 do 18 hodin a v sobotu od 6 do 14,30 hodin. Od 1. listopadu do 31. března v pracovní dny od 8 do 16 hodin a v sobotu od 6 do 14,30 hodin. V neděli je sběrný dvůr uzavřen.

Karviná soutěží do 31. března 2019 v kategorii statutárních měst do 90 tis. obyvatel a v kategorii Skokan roku. Důležitou podmínkou pro započítání vašeho příspěvku je jeho odevzdání v nedemontovaném stavu. Což je při jeho ponechání u kontejnerového stání prakticky nesplnitelné. Rovněž se do soutěže nepočítá zpětný odběr starého elektrospotřebiče při koupi nového.

Pokud se odhodláte, a chvilku obětujete své pohodlí, pak vězte, že případnou výhru (60.000 Kč za 1. místo) město poukáže na účet městského psího útulku (č. ú.: 129500137/0300). Vaše vstřícné gesto tak může pomoci hned dvakrát.


                    Zdroj článku i fotky:https://www.karvina.cz/deje-se/hejbni-s-elektrem?lang=1&ref=m&source=email05.04.2018Čištění ulic po zimním období proběhne od 9.4. do 13.7. Uvedená data se mohou mírně změnit v závislosti na počasí. V následucích odstavcích naleznete jednotlivé části města s termíny.


 

Karviná - Fryštát + Darkov

 

I. týden                         9.4. – 13.4.         
Fryštátská, Vydmuchov,  Lázeňská, Sadová, Akátová,  Lázeňský propoj, Dr. Olszaka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Fryštát

 

II. týden                     16.4.  – 20.4.     
Mlýnská, Na Bělidle, Slámova, Alšova, Husova, Máchova, Hornická stezka, Zahradní, Polní, Svatopluka Čecha, Nádražní,  chodník Ostravská
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Hranice

 

III.-IV. týden               23.4. – 4.5.    
Žižkova, Čsl.armády, Rudé armády, Bratranců Veverkových, Divišova, Mendelova,  chodník od ul. Čsl. armády po tržnici, Flemingova,  Einsteinova, Kašparova,   Slovenská,  chodníky Leonovova 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Mizerov

 

V.-VI. týden                7.5. – 18.5.    
Na Kopci, Majakovského, Čajkovského, Kpt. Jaroše, Stavbařů,  chodník Dubina od ul. Stavbařů po ul. Žižkova, chodník ul. Žižkova od  tř. Těreškovové po ul. Mickiewiczovu, Studentská, C 5+parčík, okolí Kosmosu, Zahradnická, Tyršova, U Studny, Kirovova, Příční, Centrum, Olšová, Potoční, Žižkova, chodník tř. 17. listopadu od ul. Borovského po ul. Rudé armády, chodník ul. Rudé armády od tř. 17. listopadu po ul. Žižkova                                                                                                                                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Louky + Darkov + Lipiny

 

VII. týden                    21.5. – 25.5.   
Na Zátiší, Ke Hřišti,  Podjedlí, Malé Kempy, Velké Kempy,  Ke Statku, Za Mostem,  podél tratě (směr ke hřbitovu), Paseky, Těšínská,  Svornosti, Brožíkova, U Olše, Lipiny, U Potoka

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Ráj

 

VIII.-IX.  týden              28.5. – 8.6.
Okružní, Ve Svahu, Olbrachtova, Haškova, Sovova, Horova,  Božkova, V Aleji, Školská,  Ciolkovského, U Lesa, Březová, Víta Nejedlého, Dačického, Prameny+kuří nohy                                                                                                                                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Starý Ráj

 

X. týden                       11.6. – 15.6.
Pokrok, Rošického, Kubiszova, Za Splavem, Šeříková, Slepá, Slunečnicová, Pionýrů, Na Výsluní, Jabloňová, Višňová, U Státní hranice, Rajecká, U Hřiště, Bažantnice, Na Stráni, Ořechová, Zelená,      Na Parcelách, U Mateřské školy, V Zákoutí, U Farmy, Borovského /neutrálka/, chodník ul. Polská
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Nové Město

 

XI. týden                     18.6. – 22.6.
Komenského, Ruská, Palackého, Sokolovská, Tovární, Závodní, Jaroslava Vrchlického, Dělnická, Janského, Holubova, Urxova, Čapkova, Jurkovičova, tř. Osvobození, Nedbalova, Kořenského,  Fibichova, Dvořákova, Cihelní, Luční

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Nové Město

 

XII. týden                    25.6. – 29.6.
Sportovní, Fučíková, Zakladatelská,  Gustawa  Morcinka, Družby, Brožíková, Řecká, U Bažantnice,     Na Vyhlídce, nám. Budovatelů, Mírová, Makarenkova, spojovací komunikace nám. Budovatelů - Mírová - Havířská, spojovací komunikace nám. Budovatelů - Družby - U Bažantnice, U Svobodáren

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Mizerov

 

XIII. týden                   2.7. – 6.7.
V Polích, Podlesí, Mickiewiczova, Poutní,  Žižkova, Modřínová, Jedlová, Borová, Jarní, Včelařská, Hraničářská, Krátká, U Vodárny, Petrovická, Mizerovská, Nad Dubinou, Lesní, Chodská, J.Š.Baara, Průkopnická, Družstevní, Jiráskova

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karviná - Staré Město + Olšiny

 

XIV.  týden                9.7. – 13.7.
U Tratě, nám. Ondry Foltýna, Za Vsí, Požárnická, Lešetínská, U Řeky, Myslivecká, Dětmarovická, Staroměstská, Olšiny, Hlíny, Za Panelárnou, chodníky Na Novém poli 

 

Za Technické služby Karviná, a.s.

 

Zpracoval:  L. Hujda

 

Schválil:  Ing. Balvar

 

 
01.04.2018


Článek ze stránky: KARVINÁ ŽIJE

KARVINSKÝ ZOOKOUTEK MÁ NOVÁ KŮZLATA

Dvě krásná kůzlátka kamerunských koz jsou novým přírustkem v zookoutku v parku B. Němcové. Na fotkách vám je ukážeme hezky zblízka, no nejsou roztomilá? :)

Narodila se rodičům, kteří pocházejí z ostravské zoo. Pro návštěvníky parku máme ještě jednu dobrou zprávu. Už brzy se do obory opět vrátí pávi.

 

 

 

 

Zdroj článku a fotografií: https://www.facebook.com/mestokarvina/photos/pcb.1743582309033368/1743578742367058/?type=3

 


28.03.2018

 


Vážení občané,

upozorňujeme Vás na změnu otevírací doby sběrného dvora o Velikonocích a to:

 

Pátek   30.3.2018      od 6 h do 14:30

Sobota 31.3.2018      od 6 h do 14:30

Neděle 31.3.2018       zavřeno

Pondělí 01.4.2018       zavřeno

Úterý    02.4.2018      od 8 h do 18 h


Děkujeme  Vám za pochopení.
14.03.2018

 
Naše firma se zapojila do projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko! Rozhodli jsme se podpořit tento celorepublikový projekt materiální výpomocí (pytle na odpad, rukavice, a.j.). Každý občan má možnost se prostřednictvím webových stránek zapojit ať už jako organizátor či jako dobrovolník. Hlavním úklidovým dnem bude sobota 7.4.2018. Jedná se zejména o úklid černých skládek a jiného nepořádku. Zapojte se i vy a přispějte tak ke zlepšení životního prostředí!

09.03.2018


Pomoz i ty!

V psím útulku nyní naleznete štěnátka, která čekají na nového páníčka.
A NEJENOM TO! JE ZDE SPOUSTA DALŠÍCH KRÁSNÝCH PSŮ:)

NEVÁHEJ A PROHLÉDNI SI NÁS VŠECHNY!

http://www.tsk.cz/utulek/utulek-galerie-psu.html12.01.2018

NYNÍ NALEZNETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH NOVÝ FOMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU.


Formulář
11.01.2018

 

Napsali o nás!

 

Na svoz vánočních stromků jsou jejich zaměstnanci každoročně připraveni.

 

            zdroj: http://www.karvina.cz/deje-se/technicke-sluzby-zacinaji-svazet-vanocni-stromky

 

 

V těchto dnech svážejí stromky operativně od stanovišť speciálně vyčleněným automobilem s natahovacím kontejnerem, který je v případě potřeby posílen. K míchání s ostatním kusovým odpadem nedochází, takže nic nebrání zpracování stromků v Horní Suché na bioodpad. 

„Apelujeme na občany, aby stromky zavezli přímo do sběrného dvora v areálu technických služeb,“ žádá vedoucí provozu odpadů TSK Michal Bartečko s tím, že v loňském roce svezli okolo 5 tun vánočních stromků.

Ani tři vzrostlé vánoční stromy z veřejných prostranství nepřijdou na zmar, a ve formě dřevěné štěpky je využijí zahradníci technických služeb na květinové záhony.

 

 zdroj: vlastní

 

 

 

 

 

 


03.01.2018


 

Nové harmonogramy svozů již nyní naleznete na našich stránkách.

http://www.tsk.cz/odpady/harmonogramy-svozu.html


 


21.12.2017

 

Vážení občané,
děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v roce 2017.
Do nového roku 2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

 

 


20.12.2017


 POZOR!!!


Upozorňujeme Vás na změnu provozní doby o vánočních svátcích.

 

Provozní doba sběrného dvora o svátcích:

 

Pondělí 25.12.2017                              od 8:00 do 16:00

Uterý    26.12.2017                              od 8:00 do 16:00

Stř-So   27.12.2017 – 30.12.2017         od 8:00 do 16:00

Po         01. 01. 2018                             zavřeno

 


16.11.2017


!!! Zítra 17.11.2017 sběrný dvůr otevřen od 8 h – 16 h. !!!03.11.2017

Nové vozidlo sloužící ke svozu odpadu bylo nově polepeno. Polep zajišťovala společnost           EKO –KOM, které bychom chtěli touto cestou poděkovat. Na grafickém motivu znázorňující přírodu je i uvedena informace, že díky třídění a recyklaci odpadu je v MS kraji ročně ušetřeno až 326 ha přírody. Je skvělé vidět i nějaké statistické výsledky, aby občané měli alespoň trochu představu o tom, že třídění má opravdu smysl. Více o třídění na www.jaktridit.cz nebo www.ekokom.cz

 

 

 

 

 

 

 


06.10.2017

Nadace na ochranu zvířat a spol. Mars Czech, s.r.o., výrobce krmiva značek Pedigree a Whiskas, pořádají také v letošním roce charitativní kampaň „Pomozte naplnit misky v útulcích“.

V pořadí již 9. ročník kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“ přinese krmivo psům a kočkám v útulcích v České republice.
Získané krmivo bude přerozděleno vybraným útulkům schváleným a dozorovaným Státní veterinární správou ČR (SVS ČR). Výběr útulků provede nezávislá výběrová komise složená z přizvaných odborníků, a to na základě tohoto dotazníkového průzkumu mezi útulky realizovaného Nadací a na základě výsledků programu pravidelných kontrol SVS ČR.
Do Vánoc se díky kampani „Pomozte naplnit misky v útulcích“ společnosti MARS Czech s.r.o. a Nadace na ochranu zvířat naplní misky opuštěným psům a kočkám ve vybraných útulcích v ČR.

Kampaň v minulých osmi ročnících do útulků přinesla více než 330 tun kvalitního suchého krmiva značek Pedigree a Whiskas. 

 

 


28.08.2017

Od 1.září dojde ke změně svozu směsného komunálního odpadu (černé popelnice) na ulici Poutní v Karviné-Mizerově, a to od čísla popisného 355 až po komunikaci Mickiewiczovou. Odpadové nádoby se směsným komunálním odpadem budou sváženy nově ve čtvrtky avií, a to z důvodu ztížených podmínek při otáčení svozového vozidla na komunikaci.

Zdroj: http://www.karvina.cz/deje-se/zmena-svozu-odpadu?lang=1&ref=m&source=email

 


09.08.2017

   

Vážení občané,

 

 

 

oznamujeme Vám, že nádoby na bioodpad, které byly pro letošní rok zakoupeny, byly již pro velký zájem rozdány. Předpokládány nákup nových nádob je po novém roce. Děkujeme za pochopení.


  

 

 

 

 
13.06.2017

Napsali o nás v Karvinsku...

 


22.05.2017

Napsali o nás v Karvinsku...

 

 

 

 


22.05.2017


Zveme Vás na jednání jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady společnosti Technické služby Karviná, a.s., které se bude konat dne

 

 

21. června 2017 v 8:00 hod.

 

v zasedací místnosti - suterén radnice,

ul. Fryštátská čp. 72, Karviná - Fryštát

 

Celou pozvánku naleznete v přiloženém odkazu.

POZVÁNKA

06.04.2017

Napsali o nás v Karvinsku...

 


12.01.2017


TECHNICKÉ SLUŽBY DEMONTUJÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU

"V těchto dnech probíhá demontáž vánoční výzdoby, která zdobila karvinské ulice, stromy či kašnu. Vše se demontuje postupně.

Vánoční výzdoba letos zářila v nových lokalitách (strom u kina Centrum, strom u kostela sv. Marka nebo další část Borovského ulice). Jako nejkrásnější vánoční strom jste si zvolili ten na náměstí."Zdroj: https://www.facebook.com/mestokarvina/photos/a.132715206786761.23191.119028538155428/1306586006066336/?type=3&theater10.01.2017

 

Portál webových stránek Statutárního města Karviná o nás napsal:

 

Karvinské technické služby už jsou připraveny na větší nápor svozu vánočních stromků.

"V těchto dnech svážejí stromky operativně od stanovišť, kde se už objeví, největší nápor a nasazení sil TS nastane od soboty 7. ledna, to budou svozy ze sídlišť i od domků posíleny. Na svoz vánočních stromků jsou pracovníci technických služeb každoročně připraveni. „Lidem také doporučujeme, aby stromky zavezli přímo do Sběrného dvora v areálu technických služeb,“ říká vedoucí provozu odpadů TSK Michal Bartečko s tím, že v loňském roce svezli okolo 6 tun. Stromky končí jako bioopad ke zpracování v Horní Suché."
Zdroj:

http://www.karvina.cz/deje-se/technicke-sluzby-zacinaji-svazet-vanocni-stromky
22.12.2016

Dobrý den,

našich stránkách naleznete hamonogramy svozu odpadu pro rok 2017.

 

Tyto harmonogramy naleznete na hlavní stránce v zelené záložce hamonogramy svozu odpadu.

 

Termíny pro svoz Biologicky rozložitelného odpadu 2017

Terminy odvozu separovaného, kusového a nebezpečného odpadu v roce 2017

Termíny odvozu odpadu od RD ze 120 L nádob v roce 2017

Seznam přistavení VOK (velkoobjemový kontejner) v roce 2017

 

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2016.

 

 


 


01.12.2016

 

 

 


Tak jako každý rok, se Technické služby Karviná připravují na nejrásnější období roku. Každoročně můžete vidět krásnou podívanou na hlavních trasách města Karviné.  Ulice jsou od konce listopadu ozdobeny hvězdami, kometami a dalšími vánočními světelnými obrazci.

 

 


Nechybí ani výzdoba vánočních stromů. 


 


Vánoční atmosféra kouzelně naladí i kašnu na náměstí, která se o vánočcní svátcích mění v kouzelnou fontánku plnou vánočních přání.  

 

 

 

 


01.12.2016
 
 

KAMPAŇ POMOZTE NAPLNIT MISKY, MĚLA ÚSPĚCH. PSÍ ÚTULEK KARVINÁ OBDRŽEL PRO SVÉ PEJSKY POŘÁDNOU ZÁSILKU KRMENÍ.

 

Kampaň „Pomozte naplnit misky v útulcích“ pořádána Nadací na ochranu zvířat a Mars Czech s.r.o., za účasti výrobců krmiv Pedigree a Whiskas přinesla Psímu Útulku v Karviné zásilku krmiv. Děkujeme všem, kteří se podíleli a podpořili tuto kampaň. Tato kampaň probíhá celoročně. Na těchto stránkách se dozvíte další informace www.naplntemisky.cz.

 

 
 

26.11.2016

Psí útulek Karviná děkuje  ZŠ Jarošova v Havířově Šumbarku za sbírku, kterou realizovali pro naše pejsky.

Všem zúčastněným velice děkujeme. A těšíme se na další spolupráci s Vámi.

 

 

 


08.11.2016

Oznamujeme Vám tímto, že od 1.1.2017 zavádí naše firma nově poplatek za tištěné služby ve výši 20,- Kč (vč. DPH)/ měsíc. Poplatek bude účtován pouze u faktur, u kterých jejich výše nepřesáhne 250,- Kč.


Tento poplatek nebude účtován, pokud Vás zařadíme do systému elektronické fakturace. Tuto službu již využívá více než polovina našich zákazníků a jsou s touto službou velmi spokojeni. Faktury budou posílány ve formátu PDF.

Pokud máte o tuto služby zájem, sdělte nám prosím Vaši aktuální emailovou adresu.

 

Kontaktní adresy : uctarna.svajnochova@tsk.cz

                             odpady@tsk.cz          


27.10.2016

Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Tomáši Rusinovi a společnosti KONG Company za milý dárek, který doputoval do našeho karvinského útulku až z Velké Británie. Balík hraček si naši pejsci náležitě užijí. MOC DĚKUJEME!


 


07.10.2016

VÁŽENÍ OBČANÉ,

 

OZNAMUJEME VÁM, ŽE JE DOČASNĚ POZASTAVEN VÝDEJ NÁDOB NA BIODPAD Z DŮVODU VYDÁNÍ ZÁSOB A ČEKÁNÍ NA DODÁVKU NOVÝCH NÁDOB.  FORMULÁŘ, KTERÝ JE URČEN NA OBJEDNÁVKU BIONÁDOB JE NYNÍ POZASTAVEN (NEAKTIVNÍ). BUDE ZPROVOZNĚN PO DODÁVCE NÁDOB.

DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.


26.09.2016

Ve státní svátek dne 28. 09. 2016  bude omezena provozní doba sběrného dvora.

Pro veřejnost bude provozní doba pouze 8:00 do 14:30.


16.09.2016

 

Oznamujeme Vám omezení provozu sběrného dvora v Technických službách v Karviné, které bude trvat po dobu stavebních prací. Omezení se bude týkat zejména skladu nebezpečných odpadů, který bude pro občany i podnikatele zcela uzavřen.  Omezení provozu je do odvolání. Na našich webových stránkách Vás budeme informovat o navrácení se k běžnému provozu a přijímání odpadu. Sklad bude uzavřen  od 20. 09. 2016 od 6:00 hodin rána.

Děkujeme Vám za pochopení. Velice se Vám omlouváme za způsobené komplikace.
 


15.09.2016

Pomozte naplnit misky


Kampaň „Pomozte naplnit misky v útulcích“ pořádá Nadace na ochranu zvířat a Mars Czech s.r.o., výrobce krmiv Pedigree a Whiskas, již od roku 2009. Během kampaně a jejich doprovodných aktivit, které během let získaly na oblíbenosti, se zajistily kompletní půlroční stravovací potřeby pro 5 782 psů a 4 573 koček v útulcích po celé ČR. Dohromady bylo útulkům darováno 285 tun krmiva výše zmiňovaných značek.

Pomoc nemusí být finančně náročná a do této akce se můžete zapojit dvěma způsoby. Jedním z nich je nákup krmiva značky Pedigree a Whiskas v rámci kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“. Druhou možností pomoci je zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, z této ceny na pomoc poputuje 28,50 Kč.

 

 

 Již 8. ročník tak v období od 3. 8. do 5. 11. 2016 umožní přerozdělit vybraným útulkům několik desítek tun krmiva.

Pro více informací o kampani můžete využít stránky www.naplntemisky.cz.

 

 


31.08.2016

PSÍ ÚTULEK KARVINÁ

 

 

Technické služby Karviná, a. s. přebírají od 01. 09. 2016 PSÍ ÚTULEK KARVINÁ do své správy místo společnosti Mirpal. Stávají se tímto výhradním provozovatelem. V závislosti na této skutečnosti oznamujeme i změnu telefonního čísla NOVĚ 727 869 211, na kterém Vám budou k dispozici naši zaměstnanci, kteří se Vám budou věnovat a poskytovat potřebné informace o pejscích. (Volat můžete od úterý do neděle a to od 10:00 do 11:30). Psí útulek bude taktéž vystupovat na stránkách Technických služeb Karviná, a. s., které pro Vás připravujeme v záložce PSÍ ÚTULEK KARVINÁ DARKOV.

Psí útulek sloužící zejména k péči o nalezené, předané a odebrané psy, a to na území města Karviné.

Provozní doba útulku je denně od 07:00 - 15:30, polední přestávka od 11:30 do 12 hodin. Provozovatel může provoz přizpůsobit letnímu a zimnímu období.

 

PROVOZNÍ DOBA PSÍHO ÚTULKU

VEŘEJNOST

 

                PO – ZAVŘENO (SANITÁRNÍ DEN)

UT – 12:00 -15:30

ST – 12:00 -15:30

ČT – 12:00 -15:30

PÁ – 12:00 -15:30

SO – 12:00 -15:30

NE – 12:00 -15:30

 

PROVOZNÍ DOBA – VENČENÍ PSŮ

(POUZE DUBEN – ŘÍJEN)

               

ST – 12:00 -15:00

PÁ – 12:00 -15:00

SO – 12:00 -15:00

NE – 12:00 -15:00

 

Pozn.:

 

Ve čtvrtek dopoledne se provádí veterinární činnost.

Ve dnech středa, pátek, sobota a neděle v měsících duben až říjen je možnost venčení psů v době od 12:00 - 15:00 (od 12:00-13:00 výdej psů k venčení, do 15:00 hod. vrácení psů z venčení)

 

PRO VÍCE INFORMACÍ ROZKLIKNĚTE ZÁLOŽKU VÍCE...

 

 


13.07.2016

POZOR !!!

 

Dobrý den,

Oznamujeme Vám změnu provozní doby sběrného dvora.

S účinností od 15. 07. 2016 se mění provozní doba sběrného dvoru takto:


                                                             Od 1. dubna do 31. října

Pondělí - pátek   8:00 - 18:00 hod.

  sobota               6:00 - 14:30 hod.

                                                    neděle                  ZAVŘENO

 

Od 1. listopadu do 31. března

Pondělí - pátek  8:00 - 16:00 hod.

  sobota              6:00 - 14:30 hod.

                                                    neděle                ZAVŘENO

 

 

 


15.06.2016

 


Každý den realizujeme spoustu zajímavých prací. Něco málo z realizovaných prací v období duben až květen.

 

  

 

1. Obnovili jsme vodorovného dopravního značení na celé ulici Nedbalova

2. Opravili jsme výtluky ve vozovce na ul. Haškova, ul. Horova a ul. Alšova.

3. Opravili jsme poškozený retardér na ul. Cihelní u Základní školy.

4. Realizována oprava zničeného chodníku ul. Bratr. Veverkových – za Kauflandem.

5. Opravili jsme rozježděné dlaždice na ul. Kašparova.

6. Proběhla oprava, doplnění chybějící dlažby a dosypání zeminy kolem chodníku na ul. Čapkova.

7. Opravili jsme chodník na ul. Fibichova a schody u domu s pečovatelskou službou na ul. Markova.

8. Zasypán a ošetřen propad zeminy v travnaté ploše, vedle chodníku kolem Tepichu v Karviná - Ráji.

9. Opravili jsme za pomocí žulových kostek okolí kašny na Masarykově náměstí ve Fryštátu.

10. Opravili jsme přístupový chodník na ul. Zakladatelská č. p. 925.Realizovali jsme opravu

11. schodiště na ul. Markova u domu s pečovatelskou službou

12. V měsíci dubnu byly odstraněny výtluky v Karviné-Loukách nad odbočkou ke hřbitovu.

A mnoho dalšího.


  

16.05.2016

 

Zveme Vás na jednání jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady společnosti Technické služby Karviná, a.s., které se bude konat dne

 

15. června 2016 v 8:00 hod.


v zasedací místnosti - suterén radnice,

ul. Fryštátská čp. 72, Karviná-Fryštát.

 

 

Celou pozvánku naleznete v přiložném odkazu.

POZVÁNKA


29.04.2016

Návod je pouze orientační pro lepší montáž kompostéru. Cílem tohoto návodu je upřesnit některé detaily. Věřím, že Vám to trochu usnadní Vaši práci.26.04.2016

Od dubna jsme pro Vás zprovoznili na webových stránkách provozovnu VPP. Zkratka označuje provozovnu Veřejně prospěných prací. V žádném případě, se nejedná o občany, kteří by si zde odpykávali nějaký trest. Jsou to zaměstnanci Technických služeb Karviná, a. s., kteří byli přijati na základě výběrového řízení přes Úřad práce. Rok co rok poptávka po této práci roste. Na pozici dělník čištění města se již nyní vedou pořadníky. Jejich činnost spočívá v úklidu a ručním čištění města. Jedná se zejména o úklid prostranství, parků či likvidace černých skládek. V letních měsících jsou hlavní náplní např. okopy chodníků, okrajů cest, zastávek, hrabání trávy apod.. Podzim bývá věnován úklidu listí a zima zase odstraňování sněhu od zastávek, přechodů, úklid schodů, sekání ledu apod. A nejen to, zaměstnanci provozovny VPP také provádějí úklidy v různých institucích (školy, městská policie aj.) a pravidelně je můžete vidět po akcích jako jsou např. Dny Země, Den Horníků nebo Dny Karviné. Úklid města spočívá v rozdělení lidí na konkrétní rajóny (lokality), za který zaměstnanci odpovídají.

 

V případě, že máte podnět na úklid, můžete napsat na emal: upka@tsk.cz. Budeme rádi i za kladné ohlasy, abychom věděli, zda jste s námi spokojeni.

 

26.04.2016

 

V návaznosti na výstvavu formulí v Juventusu, která proběhla v sobotu 9. 04. 2016 se může náš zaměstnanec Milan Paulus pochlubit Certifikátem o vytvoření českého rekordu - Největší kolekce papírových modelů Ferrari F 1. Tento umělec pochází z Karviné a své práci se věnuje od roku 2008 dosud. Výroba jednoho krásného Ferrari trvá přibližně 3 měsíce.  


                       Zdroj: foto použito z webu p. Pauluse                                             Zdroj: foto použito z webu p. Pauluse


 
26.04.2016

Začalo jaro a není nad krásné fotky zvířátek přímo z parku Boženy Němcové. Který právě v jarních a letních měsích vybízí k relaxaci. Můžete také navštívit zookoutek, který již tradičně láká nejen děti, ale i dospělé, kteří se pravidelně zastaví podívat na lesní zvěř, která mlsně vyhlíží na pamlsky, které děti donášejí:) 
26.04.2016

Technické služby Karviná, a. s. navštívily tento týden děti z Mateřské školy v rámci osvěty dnů Země. Děti si ve sběrném dvoře mohly prohlédnout kontejnery, dozvědět se informace o třídění odpadu, podívat se na vozidlo, které sváží komunální odpad z města Karviná a mnoho dalšího.


24.04.2016

V Karviné proběhla tradičně jako každý rok oslava DNE ZEMĚ. Kde jste mohly spatřit hudební skupinu Martina Haricha. Pro děti byl připraven zajímavý program se soutěžemi. Nechyběly zde ani společnosti jako EKO-KOM, Asekol, Besip atd.


 

  

 


20.04.2016

V měsíci dubnu pravidelně zahajujeme sečnou sezóznu. Můžete pravidelně potkávat sekačky, vyžínače (křovinořezy). Jako každý rok začínáme hlavními tahy okolo cest např Prior, Tř. Osvobození, Městký dům Kultury, Tesco atd. A poté pokračujeme směrem do nádvoří panelových sídlišť. Kde nás bohužel nepřeslehnete, ale v rámci krásného a čistého prostředí je to zapotřebí. Takže se všem, kterým párkrát v měsíci projedeme pod okny omlouváme. Postupně se dostaneme do všech částí,  takže pokud nejsme dnes u Vás budeme tam jindy.

 Minulý týden jsme byli například v Karviné Ráji. Určitě poznáte lokalitu:)
 


12.04.2016

Na základě telefonní výzvy ze strany Technických služeb Karviná, a. s. si mohou občané vyzvednout smlouvu o výpůjčce a svůj kompostér na Technických službách v Karviné.


 

 


11.04.2016

Oznamujeme Vám změnu provozní doby Mzdového referenta na personálním oddělení.

 

ÚŘEDNÍ HODINY MZDOVÝ REFERENT (PERSONÁLNÍ)

 

Pondělí: 6:00 – 11:00         14:00 – 14:30

  Středa: 6:00 – 11:00          14:00 – 14:30

 

Nevztahuje se na lékařská potvrzení  a dokumentace související při nástupu do zaměstnání a ukončení nemocenské.

S účinností od 11. 04. 2016

 


09.04.2016

V sobotu 9.4. 2016 od 9 hodin do 15 hodin proběhla v Juventusu výstava Model 2016. I přes nepřízeň počasí byl o tuto výstavu velký zájem. Na  výstavě jste mohli vidět 42 ks modelů Ferrari p. Milana Pauluse. Jeho sbírka se dnes zapsala do české knihy rekordů. Dále jste mohli shlédnout výstavu plastikových a papírových modelů letadel, lodí, aut atd. Součástí byla také prohlídka historických vozů, vozů Policie, vozů Technických služeb Karviná např. vůz na svoz komunálního odpadu, zametač SCARAB, vysokozdvižná plošina, vozidlo na svoz odpadkových košů atd. Děkujeme za účast. A těšíme se na další ročník.


 

 

 

 


08.04.2016

Vzhledem k častým dotazům občanů na vzhled a zabalení kompostéru Vám představuji kompostér, který bude při převzetí takto složený. Další obrázky rozloženého kompostéru naleznete v aktualitách níže (viz aktualita ze dne 22. 03. 2016).

08.04.2016

Zveme Vás na unikátní výtavu 42 Ks modelů Ferrari a Mezinárodní mistrovství Slezska v plastikovém modelářství. Náš zaměstnanec se pokusí o zápis svých modelů do české knihy rekordů. Výstava a mistrovství bude probíhat v rámci soutěže Model Karviná 2016. Výstava proběhne 9.4. 2016 od 9:00 do 15:00 hodin v Krajském středisku volného času Juventus v Karviné Novém Městě na ul. Bažantnice 1794 ve velkém sále. V rámci této výstavy a mistrovství je připraven doprovodný program např. mažoretky, technika, ukázka plošiny a zametače firmy TSK. Vstup je ZDARMA.

Přijďte i Vy podpořit trpělivou práci modelářů, kteří svůj koníček zpřístupní veřejnosti k nahlédnutí.


05.04.2016

V měsíci dubnu pro Vás vytváříme novou kanalizační vpusť na ul. Erbenova.


  
05.04.2016

 

Pravidelně provádíme opravy ve městě. Tento měsíc jsme se zaměřily na opravu retardéru na ul. Cihelní.

 


   


22.03.2016

Technické služby Karviná v rámci projektu zaměřeného na podporu domácího kompostování poskytnou na základě smlouvy o výpůjčce občanům kompostéry zdarma.

 

09.03.2016

Realizujeme pro Vás opravu chodníku na ul. Kirovova. 
09.03.2016

Realizujeme pro Vás opravu chodníku na ul. Ciolkovského.

 

 


02.03.2016

Průběžně pro Vás Realizujeme spoustu činností. V průběhu února proběhly např. tyto činnosti.
29.02.2016

Nyní pro Vás realizujeme opravu chodníku na ul. Slovenská.

 


29.02.2016

Vážení,

oznamujeme Vám změnu provozní doby provozovny ODPADY pro občany a firmy. A to s účinností od 1. 3. 2016.

 


04.01.2016

Vážení občané,
děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v roce 2015.
Do nového roku 2016 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

 


04.01.2016

Vážení občané,

 

harmonogramy svozu pro rok 2016 naleznete na našich stránkách v záložce Odpady a Hamonogramy svozu.


01.04.2015

Vážení občané, oznamuji Vám změnu provozní doby sběrného dvoru, která je platná od 1. 4. 2015.

 

Sběrný dvůr

 

Provozní doba:

 

Od 1. dubna do 31. října

Pondělí - pátek   8:00 - 18:00 hod.

sobota               8:00 - 14:00 hod.

neděle               8:00 - 14:00 hod.

 

Od 1. listopadu do 31. března

Pondělí - pátek  8:00 - 16:00 hod.

Sobota              8:00 - 14:00 hod.

Neděle              8:00 - 14:00 hod.


10.06.2014
Technické služby Karviná, a.s. se i nadále snaží zkvalitňovat své služby občanům. Po úspěšné dotaci na vozidlo a nádoby na svoz bioodpadu, které jsou občany města velmi kladně přijímány, jsme se i leto zapojili do výzvy EU a zrealizovali projekt Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě Karviná.

04.06.2014
Provoz ZOO koutku je zajišťován pracovníky provozovny Údržba v pracovních dnech od 6.00 do 9.00 hodin, ve dnech pracovního klidu od 7.00 do 10.00 hodin. Mimořádné události týkajícíc se ZOO koutku je možné hlásit na vrátnici společnosti, která pak kontaktuje odpovědné osoby, které dále zajistí potřebné záležitosti.

28.02.2014
POZOR! Svoz bioodpadu začíná letos již 10. března. Harmonogram svozu naleznete zde.

01.04.2012
Naleznete na této stránce.

28.05.2011
Informační leták o tom, jak správně třídit odpady.

20.01.2010

Zaměstnanci a návštěvníci Technických služeb Karviná, a.s. se mohou zapojit do zpětného odběru
použitých úsporných zářivek.