Velkoobjemové kontejnery

 

 

Pro sběr objemného a stavebního odpadu používáme velkoobjemové kontejnery (objem 8 m3), které přepravujeme dvouramennými nakladači.

 

Podmínky přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

Povinnosti původce odpadu

  • dostavit se k sepsání objednávky minimálně 24 hodin před plánovaným přistavením
  • složit zálohu 5 000,- Kč
  • zabezpečit, aby v přepravovaných kontejnerech byly pouze odpady klasifikace „O" dle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb.
  • původce odpadu zajistí, aby náklad byl v kontejneru řádně uložen, a aby celková hmotnost nepřesáhla 8 tun (max. nosnost kontejneru)
  • původce zajistí dostatečný prostor pro manipulaci vozidla a aby plocha pro složení kontejneru byla zpevněna. V opačném případě není možné kontejner přistavit.

 

 

Doprava

Přístavení

397,- Kč/

0,5 hod.

 

 Vývoz

794,- Kč/

1 hod

Nájemné   30,- Kč/ 1 den
Skládkovné zemina, suť 360,- Kč/ 1 tuna
  bioodpad 395,- Kč/ 1 tuna
  stavební odpad 1 130,- Kč/

1 tuna

  ostatní odpad 1 000,- Kč/

1 tuna

                                 

 (uvedené ceny jsou bez DPH)

 

Termíny přistavení městských velkoobjemových kontejnerů