• ODPADY

  • svoz, likvidace domovního a komunálního odpadu
  • provozování sběrného dvoru
  • sběr nebezpečných odpadů
  • svoz biologicky rozložitelných odpadů
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  596 302 146
  odpady@tsk.cz
 • DOPRAVA

  • čištění komunikací a chodníků, uličních kanálových vpustí
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  • převoz materiálů
  • údržba vybraných vodních toků
  • zimní údržba
  596 302 130
  doprava@tsk.cz
 • údržba

  • čištění vodních toků
  • údržba místních komunikací
  • údržba sportovních hřišť včetně vybavení
  • sečení travnatých ploch a sběr listí
  • kácení a ořezy stromů a keřů
  596 302 131
  udrzba@tsk.cz
 • VPP

  • úklid veřejného prostranství ve městě
  • úklid okrajových částí města
  • zametání autobusových zastávek
  • úklid parků
  • ruční zametání historického centra města
  • úklid černých skládek
  596 302 120
  upka@tsk.cz

 

TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a. s.

 

 

 

 

 

 

Naše společnost realizuje zejména práce pro město Karviná, ale i pro ostatní zákazniky.

 

Poskytujeme služby v oblasti odpadového hodpodářství, zajišťujeme údržbu komunikací, veřejné zeleně, osvětlení a další služby.

 

Bližší informace najdete na stránkách jednotlivých provozoven.

 

 

 

                        INFORMACE O KOMPOSTÉRECH NALEZNETE TAKÉ V AKTUALITÁCH.

POZOR V AKTUALITÁCH NALEZNETE TAKÉ OBRAZOVÝ NÁVOD NA SLOŽENÍ KOMPOSTÉRU (NÁVOD) a také textový návod, jehož autorem je Jan Vlčinský viz odkaz

https://goo.gl/qnLwvg


 

Technické služby Karviná v rámci projektu zaměřeného na podporu domácího kompostování poskytnou na základě smlouvy o výpůjčce občanům kompostéry zdarma.

 

 

Na zapůjčení 1 ks kompostéru mají nárok, jak majitelé rodinných domů s přilehlou zahradou, tak lidé bydlící v bytech, kteří vlastní zahrádku na území města Karviné. Kompostéry budou zapůjčeny na dobu neurčitou.

 

Zájemci s trvalým pobytem na území města Karviné se mohou předběžně o kompostéry hlásit od 4.4.2016 buď osobně na Odboru majetkovém Magistrátu města Karviné, odd. komunálních služeb u Ing. Kristýny Gruščíkové v kanc. č. 64, a to v pondělí a středu v době od 07:30 h do 17:30 h nebo na e-mailové adrese: kristyna.gruscikova@karvina.cz, popř. telefonicky na tel. č. 596 387 213.

 

Při přihlášení budeme požadovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefonní kontakt a adresu, kde bude kompostér umístěn a následně ukládán i vzniklý kompost.

 

Poté budou Technické služby Karviná vyzývat přihlášené zájemce k podpisu smlouvy a na základě dokladu totožnosti  jim bude předán jeden kompostér do výpůjčky.

 

Požadavky oprávněných zájemců budou vyřizovány dle data přihlášení až do vydání zásob.

 

Doufáme, že tímto opatřením se nám podaří podstatně snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu, který končí ve směsném odpadu. Kompost budou moci občané využít na svých zahradách.

 


KOMPOSTÉR SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ DÍLŮ VEDLE JE FOTOGRAFIE SLOŽENÉHÉ TROJDÍLNÉHO KOMPOSTÉRU      

                                                                          

DALŠÍ INFORMACÍ NALEZNETE V AKTUALITÁCH.


 

 UPOZORŇUJEME, ŽE KOMPOSTÉRY NEROZVÁŽÍME. JE NUTNÉ SI ZAJISTIT VLASTNÍ ODVOZ.

 

Podívejte se, co o nás natočil Polar: