• ODPADY

  • svoz, likvidace domovního a komunálního odpadu
  • provozování sběrného dvoru
  • sběr nebezpečných odpadů
  • svoz biologicky rozložitelných odpadů
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  596 302 146
  odpady@tsk.cz
 • DOPRAVA

  • čištění komunikací a chodníků, uličních kanálových vpustí
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  • převoz materiálů
  • údržba vybraných vodních toků
  • zimní údržba
  596 302 130
  doprava@tsk.cz
 • údržba

  • čištění vodních toků
  • údržba místních komunikací
  • údržba sportovních hřišť včetně vybavení
  • sečení travnatých ploch a sběr listí
  • kácení a ořezy stromů a keřů
  596 302 131
  udrzba@tsk.cz
 • VPP

  • úklid veřejného prostranství ve městě
  • úklid okrajových částí města
  • zametání autobusových zastávek
  • úklid parků
  • ruční zametání historického centra města
  • úklid černých skládek
  596 302 120
  upka@tsk.cz

 

TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a. s.

 

 

 

 

 

 

Naše společnost realizuje zejména práce pro město Karviná, ale i pro ostatní zákazniky.

 

Poskytujeme služby v oblasti odpadového hodpodářství, zajišťujeme údržbu komunikací, veřejné zeleně, osvětlení a další služby.

 

Bližší informace najdete na stránkách jednotlivých provozoven.

 

 

 

                        

POZOR !!!

 

Dobrý den,

 

Oznamujeme Vám změnu provozní doby sběrného dvora.

S účinností od 15. 07. 2016 se mění provozní doba sběrného dvoru takto:

 

                                                   Od 1. dubna do 31. října

Pondělí - pátek   8:00 - 18:00 hod.

 

  sobota               6:00 - 14:30 hod.

                                                neděle                  ZAVŘENO

  

 

Od 1. listopadu do 31. března

Pondělí - pátek  8:00 - 16:00 hod.

 

  sobota              6:00 - 14:30 hod.

                                                neděle                ZAVŘENO

 

 

 

 Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podívejte se, co o nás natočil Polar: